AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Dziekan powołany

Zdjęcie ilustracyjne
dr hab. Jerzy Boehlke, prof. UMK - dziekan WNEiZ. fot. Andrzej Romański, Dział Promocji i Informacji UMK

1 czerwca rektor elekt prof. dr hab. Andrzej Sokala wręczył nominacje nowym dziekanom wydziałów w kadencji 2020-2024. Dziekanem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania został - kolejny raz - dr hab. Jerzy Boehlke, prof. UMK.

Od 15 do 25 maja trwały wybory kandydatów na dziekanów wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Kandydat na dziekana wyłaniany jest bezwzględną większością głosów. Aby głosowanie było ważne, w zebraniu wyborczym musiała wziąć udział co najmniej połowa uprawnionych do głosowania pracowników danego wydziału. Dr hab. Jerzy Boehlke, prof. UMK uzyskał 93,3% głosów na "tak" spośród 105 oddanych głosów. Uprawnionych do głosowania na naszym Wydziale było 145 osób.

Zachęcamy do zapoznania się z opublikowanym przed wyborami listem nowego Dziekana, omawiającym główne założenia na nową kadencję. 

pozostałe wiadomości