AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

W gronie profesorów

prof. dr hab. Piotr Fiszeder - postać na zdjęciu
prof. dr hab. Piotr Fiszeder

Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 16 lutego 2022 roku prof. dr. hab. Piotrowi Fiszederowi nadany został tytuł profesora nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse. 

Prof. dr hab. Piotr Fiszeder urodził się w 1973 roku w Brodnicy. W latach 1988-1992 uczył się w IV Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu, w klasie o profilu matematycznym. W latach 1989-1991 był laureatem Wojewódzkich Konkursów Matematycznych, a w 1992 roku finalistą XLIII Olimpiady Matematycznej w Warszawie. Studia magisterskie ukończył w 1997 roku na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku metody ilościowe w zarządzaniu. Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał w 2001 roku na podstawie dysertacji pt. „Zastosowanie modeli GARCH w ekonometrycznej analizie procesów giełdowych”, której promotorem był prof. dr hab. Zygmunt Zieliński. W 2009 roku otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.

Od 1997 roku pracuje w Katedrze Ekonometrii i Statystyki na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na ekonometrii finansowej i zastosowaniach metod ilościowych w finansach. W swoim dorobku posiada ponad 70 publikacji naukowych, między innymi w tak prestiżowych czasopismach jak „International Journal of Forecasting”, „Journal of Economic Dynamics and Control”, „Journal of Empirical Finance”, „Applied Intelligence”.

 Był kierownikiem lub głównym wykonawcą w wielu projektach badawczych finansowanych przez Komitet Badań Naukowych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Nauki, Komitet Badań Ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego, European Community's Phare ACE, Czech Science Foundation. Działała w kolegiach redakcyjnych kilku czasopism naukowych, m.in. w „Przeglądzie Statystycznym” Głównego Urzędu Statystycznego. Jest członkiem Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk.

pozostałe wiadomości