AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Czworo w "Miniaturze"

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

Czworo naukowców z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w tym jeden z naszego Wydziału, znalazło się wśród beneficjentów trzeciej odsłony programu "Miniatura", finansowanego przez Naukowe Centrum Nauki. Jak dotąd w tegorocznej edycji ogłoszono dwie listy rankingowe.

W konkursie "Miniatura 3" naukowcy mogą starać się o wsparcie takich działań jak badania wstępne i pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze albo wyjazdy konsultacyjne, na które można otrzymać od 5 do 50 tys. zł. Czas realizacji zadania nie może przekroczyć 12 miesięcy.

Laureaci z UMK:

  • dr Tomasz Jędrzejewski z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych otrzyma 49 940 zł na badania wstępne/pilotażowe Ekstrakt z grzyba Coriolus versicolor jak potencjalny modulator fenotypu makrofagów M1/M2 - badanie interakcji pomiędzy komórkami raka piersi i makrofagami;
  • dr Agata Pacuła z Wydziału Chemii otrzyma 49 500 zł na badania wstępne/pilotażowe Seleniany rozpuszczalne w wodzie - rozwiązanie problemu niskiej biodostępności związków selenoorganicznych;
  • dr Tomasz Jasiakiewicz z Wydziału Prawa i Administracji otrzyma 8 690 zł na kwerendę Wykładnia testamentów w prawie polskim i obcym;
  • dr hab. Dawid Szostek otrzyma 45 430 zł na badania wstępne/pilotażowe Opracowanie zwalidowanej skali do pomiaru zachowań kontrproduktywnych w pracy.

Budżet konkursu "Miniatura 3" to 20 mln zł. Nabór wniosków prowadzony był od czerwca do września 2019 r., a kolejne listy rankingowe będą publikowane na bieżąco, w miarę postępowania prac zespołu ekspertów oceniającego wnioski.

Listy działań naukowych zakwalifikowanych do finansowania w konkursie "Miniatura 3"

pozostałe wiadomości