AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Nagrodzeni za publikacje

Zdjęcie ilustracyjne

JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przyznał kolejne stypendia za najwyższej punktowane publikacje. Wśród nagrodzonych znaleźli się pracownicy naszego Wydziału: prof. dr hab. Maciej Zastempowski, dr Aranka Ignasiak-Szulc,  prof. dr hab. Magdalena Osińska, dr hab. Mariola Piłatowska, prof. UMK, dr inż. Wojciech Zalewski oraz  dr Andrzej Geise. 

Rektor wyróżnił stypendiami naukowców (autorów indywidualnych i zespoły), których publikacje uzyskały 200, 140 lub 100 punktów według ministerialnego wykazu czasopism punktowanych. Spośród naukowców z kampusu toruńskiego stypendia otrzymali:

Za publikację 200-punktową:

 1. dr Grzegorz Trykowski z Wydziału Chemii (udział: 100%) za publikację pt. Urchin-like TiO2 structures decorated with lanthanide-doped Bi2S3 quantum dots to boost  hydrogen photogeneration performance zamieszczonej w "Applied Catalysis B-Environmental", vol. 272, 2020.

Za publikacje 140-punktowe:

 1. dr hab. Stanisław Burdziej, prof. UMK z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych (udział: 100%) za publikację pt. Fairness at trial: the impact of procedural justice and other experiental factors on criminal defendants' perceptions of court legitimacy in Poland zamieszczoną w "Law and Social Inquiry", vol. 44 no. 2, 2019;
 2. dr inż. Mateusz Borkowski (udział: 90%) i prof. dr hab. Roman Ciuryło (udział: 10%) z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej za publikację pt. Weakly bound molecules as sensors of new gravitylike forces zamieszczoną w "Scientific Reports", vol. 9, 2019;
 3. dr inż. Mateusz Borkowski (udział: 50%) i dr hab. Piotr Żuchowski, prof. UMK (udział: 50%) z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej za publikację pt. Quantum chaos in Feshbach resonances of the ErYb system zamieszczoną w "New Journal of Physics", vol. 22 no. 2, 2020;
 4. dr hab. Jarosław Horowski, prof. UMK z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych (udział: 100%) za publikację pt. Christian religious education and the development of moral virtues: a neo-Thomistic approach zamieszczoną w "British Journal of Religious Education", 2020;
 5. dr hab. Mariusz Skowroński, prof. UMK (udział: 100%) i dr hab. Bartosz Kempisty, prof. UMK z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych za publikację pt. Changes in Aquaporin 1, 5 and 9 gene expression in the porcine oviduct according to estrous cycle and early pregnancy zamieszczoną w "International Journal of Molecular Sciences", vol. 21, no. 8, 2020;
 6. dr hab. Beata Derkowska-Zielińska, prof. UMK z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (udział: 50%) i dr Anna Kaczmarek-Kędziera z Wydziału Chemii (udział: 50%) za publikację pt. Photovoltaic cells with various azo dyes as components of the active layer zamieszczoną w "Solar Energy", vol. 203, 2020;
 7. dr Piotr Kokocki z Wydziału Matematyki i Informatyki (udział 100%) za publikację pt. On global dynamics of reaction-diffusion systems at resonance zamieszczoną w "Nonlinear Analysis: theory, methods and applications", vol. 198, 2020;
 8. dr Grzegorz Trykowski z Wydziału Chemii (udział: 100%) za publikację pt. An easy and ecological method of obtaining hydrated and non-crystalline WO3-x for application in supercapacitors zamieszczoną w "Material (Basel)", vol. 13, no. 8, 2020;
 9. prof. dr hab. Włodzimierz Marszelewski (udział: 50%) i dr Adam Piasecki (udział: 50%) z Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej za publikację pt. Changes in water and sewage management after cmmunism: example of the Order River Basin (Central Europe) zamieszczoną w "Scientific Reports", vol. 10, 2020;
 10. mgr Daniel Strzelecki z Wydziału Matematyki i Informatyki (udział: 100%) za publikację: Periodic solutions of symmetric Hamiltonian systems zamieszczoną w "Archive for Rational Mechanics and Analysis", 2020;
 11. dr Karolina Mikulska-Rumińska z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (udział: 40%), prof. dr hab. Maria Stankiewicz z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych (udział: 10%) i prof. dr hab. Wiesław Nowak z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (udział: 50%) za publikację pt. Orthosteric muscarinic receptor activation by the insect repellent IR3535 opens new prospects in insecticide-besed vector control zamieszczoną w "Scientific Reports", vol. 10, 2020;
 12. dr Łukasz Jermacz (udział: 60%), dr Hanna Kletkiewicz (udział: 15%), dr hab. Anna Nowakowska, prof. UMK (udział: 10%) i dr hab. Jarosław Kobak, prof. UMK (udział: 15%) z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych za publikację Continuity of chronic predation risk determines changes in prey phisiology zamieszczoną w "Scientific Reports", vol. 10, 2020. Współautorami artykułu są także Anna Dzierżyńska-Białończyk (doktorantka WNBiW) i Maciej Klimiuk (student WNBiW);
 13. dr Marcin Gołębiewski (udział: 30%), dr Agnieszka Kołowerzo-Lubnau (udział: 15%), dr hab. Dariusz Jan Smoliński, prof. UMK (udział: 55%) z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych z publikację pt. Core spliceosomal Sm proteins as constituents of cytoplasmic mRNPs in plants zamieszczoną w "Plant Journal", 2020;
 14. prof. dr hab. Michał Hanasz z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (udział: 100%) za publikację Spectrally resolved cosmic ray hydrodynamics - I. Spectral scheme zamieszczoną w "Monthly Notices of the Royal Astronomical Society", vol. 491, no. 1, 2020;
 15. dr Paweł Kordowitzki z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych (udział: 100%) za publikację pt. The effect of rapamycin on bovine oocyte maturation success and metaphase telomere length maintenance zamieszczoną w "Aging", vol. 12, no. 8, 2020;
 16. dr hab. Mariola Piłatowska, prof. UMK (udział: 60%) i dr Andrzej Geise (udział: 40%) z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania za publikację pt. The effect of renewable and nuclear energy consumption on decoupling economic growth from CO2 emissions in Spain zamieszczoną w "Energies", vol. 13, no. 9, 2020;
 17. dr Szymon Tamborski (udział: 60%) i dr hab. Maciej Szkulmowski, prof. UMK (udział: 40%) z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej za publikację pt. Spectral and time domain optical coherence spectroscopy zamieszczoną w "Optic and Lasers in Engineering", vol. 133, 2020. Współautorem publikacji jest także Krystian Wróbel (doktorant WFAiIS);
 18. mgr Gulyaim Sagandykova (udział: 34%), dr hab. Paweł Pomastowski (udział: 33%) z Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii oraz prof. dr hab. Bogusław Buszewski z Wydziału Chemii (udział: 33%) za publikację Multi-instrumental approach to unrevel molecular mechanisms of natural bioactive compounds: case studies for flavonoids zamieszczoną w "TrAC Trends in Analytical Chemistry", vol. 126, 2020.

Za publikacje 100-punktowe:

 1. dr hab. Agnieszka Szpak, prof. UMK z Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie (udział: 100%) za publikację pt. Climate cange adaptaion plans in Polish cities: comparative analysis zamieszczoną w "European Planning Studies", vol. 28, 2020;
 2. prof. dr hab. Maciej Zastempowski (udział: 60%) i dr Aranka Ignasiak-Szulc (udział: 40%) z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania za publikację pt. Conditions of marketing and organizational innovation of small and medium-sized enterprises zamieszczoną w "European Research Studies Journal", vol. 23, no. 2, 2020;
 3. prof. dr hab. Magdalena Osińska (udział: 50%) i dr inż. Wojciech Zalewski (udział: 50%) z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania za publikację pt. Determinants of using telematics systems in road transport companies zamieszczoną w "European Research Studies Journal", vol. 23, no. 2, 2020;
 4. dr hab. Grzegorz Osipowicz, prof. UMK (udział: 80%), dr Justyna Orłowska (udział: 15%), prof. dr hab. Krzysztof Cyrek (udział: 5%) za publikację pt. Stone Age technologies and human behaviors as reflected in decoration of osseous artefacts from the nothern part of East-Central Europe zamieszczoną w "Quaternary International", 2020. Współautorem publikacji jest także dr inż. Marcin Sylwestrzak z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej;
 5. dr Kamil Adamczak (udział: 50%) i prof. dr hab. Stanisław Kukawka (udział: 50%) z Wydziału Nauk Historycznych za publikację pt. Organic residue analysis shows sub-regional patterns in the use of pottery by Northern European hunter-gatherers zamieszczoną w "Royal Society Open Science", vol. 7, no. 4, 2020;
 6. ks. prof. dr hab. Wojciech Pikor z Wydziału Teologicznego (udział: 100%) za publikację pt. A prophet as a witnesss to his call: a narrative key to the reading of prophetic call narratives zamieszczonej w "Scripta Theologica", vol. 52, no. 1, 2020.

W kampusie bydgoskim JM Rektor przyznał stypendia za 16 publikacji:

Za publikacje 200-punktowe:

 1. prof. dr hab. Sławomir Jeka (udział: 100%) z Wydziału Nauk o Zdrowiu;
 2. dr hab. Cezary Skobowiat (udział: 100%) z Wydziału Farmaceutycznego.

Za publikacje 140-punktowe:

 1. dr hab. Michał Wiciński, prof. UMK (udział: 75%), dr Maciej Socha (udział: 5%), dr Bartosz Malinowski (udział: 10%), dr hab. Maciej Słupski, prof. UMK (udział: 5 %),dr hab. Katarzyna Pawlak-Osińska, prof. UMK (udział: 5%) z Wydziału Lekarskiego;
 2. dr hab. Michał Wiciński, prof. UMK (udział: 50%), Karol Górski (udział: 30%), dr hab. Maciej Słupski, prof. UMK (udział: 5%),dr hab. Katarzyna Pawlak-Osińska, prof. UMK (udział: 5%). dr Bartosz Malinowski (udział: 10%) z Wydziału Lekarskiego;
 3. dr hab. Michał Wiciński, prof. UMK (udział: 50%), mgr Ewelina Sawicka (udział: 30%),mgr Jakub Gębalski (udział: 5%), dr Bartosz Malinowski (udział: 15%) z Wydziału Lekarskiego;
 4. dr hab. Michał Wiciński, prof. UMK (udział: 35%), mgr Jakub Gębalski (udział: 35%), dr hab. Maciej Śniegocki, prof. UMK (udział: 5%), dr hab. Paweł Szychta, prof. UMK (udział: 5%),mgr Ewelina Sawicka (udział: 5%),dr Bartosz Malinowski (udział: 10%) z Wydziału Lekarskiego, dr Marta Podhorecka (udział: 5%) z Wydziału Nauk o Zdrowiu;
 5. dr hab. Artur Słomka, prof. UMK (udział: 100%) z Wydziału Farmaceutycznego;
 6. dr hab. Artur Słomka, prof. UMK (udział: 95%), prof. dr hab. Ewa Żekanowska, (udział: 5%) z Wydziału Farmaceutycznego;
 7. dr hab. Michał Wiciński, prof. UMK (udział: 80%), dr Magdalena Nowaczewska (udział: 5%), dr Bartosz Malinowski (udział: 15%) z Wydziału Lekarskiego;
 8. mgr Łukasz Kaźmierski (udział: 30%), dr hab. Anna Bajek, prof. UMK (udział: 40%) z Wydziału Lekarskiego;
 9. dr hab. Przemysław Paradowski, prof. UMK (udział: 20%) z Wydziału Nauk o Zdrowiu, prof. dr hab. Grażyna Odrowąź-Sypniewska, (udział: 80%) z Wydziału Farmaceutycznego;
 10. dr Jan Adamowicz (udział: 75%), dr Tomasz Kloskowski (udział: 8%), mgr Monika Buhl (udział: 2%), mgr Daria Balcerczyk (udział: 2%), dr Maciej Gagat (udział: 2%), dr hab. Dariusz Grzanka, prof. UMK (udział: 2%), dr hab. Marta Pokrywczyńska, prof. UMK (udział: 5%), prof. dr hab. Tomasz Drewa (udział: 4%) z Wydziału Lekarskiego;
 11. prof. dr hab. Sławomir Jeka z Wydziału Nauk o Zdrowiu (udział: 100%);
 12. dr hab. Artur Słomka, prof. UMK z Wydziału Farmaceutycznego (udział: 100%);
 13. dr hab. Iwona Świątkiewicz, prof. UMK z Wydziału Lekarskiego (udział: 100%);
 14. dr Inga Dziembowska z Wydziału Farmaceutycznego (udział: 100%).

pozostałe wiadomości