AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Wydziałowa Aula z patronem

Portret Profesora Sudoła wiszący w Auli UMK, na który patrzą władze rektorskie UMK
fot. Andrzej Romański

5 października br. odbyła się uroczystość nadania Auli Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nazwy "Audytorium Profesora Stanisława Sudoła". W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele władz rektorskich, dziekańskich, samorządowych oraz obecni i byli pracownicy WNEiZ UMK. 

W trakcie wydarzenia głos zabrał m.in. JM Rektor UMK, prof. dr hab. Andrzej Sokala, który podkreślił, jak ważne są tego typu inicjatywy dla całej społeczności uniwersyteckiej - podkreślają one charakter Uniwersytetu i życia akademickiego, a także pozwalają upamiętnić tych, którzy całe swoje życie poświęcili pracy na rzecz UMK w Toruniu, bez wątpienia wpisując się w jego historię. Odczytany został także list od bliskich prof. Stanisława Sudoła, którzy z powodów ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa nie mogli przybyć do kraju na uroczystość - piszą w nim, o tym jak ważny dla prof. S. Sudoła był Uniwersytet i niejednokrotnie zaznaczają, że pełnił on centralny punkt ich codziennego, rodzinnego życia. 

Dr hab. Włodzimierz Karaszewski, prof. UMK, były Dziekan WNEiZ UMK i prywatnie przyjaciel prof. Sudoła tak wspomina upamiętnionego:

Prof. dr hab. dr hc, Stanisław Sudoł, pierwszy dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, był wybitnym uczonym i badaczem, autorem fundamentalnych prac naukowych dotyczących teorii przedsiębiorstwa i immamentności nauk o zarządzania Pozostawił bogaty i niezwykle cenny dorobek naukowy, dotyczący głównie: kosztów produkcji przedsiębiorstw przemysłowych, strategii przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem relacji produktowo-rynkowych, procesów transformacji przedsiębiorstw w kierunku rynkowego systemu gospodarczego, determinant pożądanej poprawy innowacyjności polskie przedsiębiorstw i polskiej gospodarki.

Był zdolnym organizatorem, oddanym pracownikiem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i wszystkich instytucji w których przyszło mu pracować, uznanym działaczem gospodarczym Był znakomitym nauczycielem akademickim. Nie bez racji mówi się, że najpełniej wartość życia nauczyciela ukazują jego uczniowie. Profesor Sudoł miał wielu uczniów, wielu z nich poszło w ślady Mistrza, stając się kontynuatorami jego dociekań badawczych i cenionymi nauczycielami. Prowadził badania kierując zespołami naukowo-badawczymi i w ten sposób pozostawił po sobie w Toruniu znaną szkołę badawczą. Jest to niezwykłe osiągnięcie zważywszy, że mogą pochwalić się podobnym tylko nieliczni uczeni. Stworzenie szkoły naukowej wymaga nie tylko autorytetu twórcy, ale jego chęci dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, umiejętności doboru zespołu, właściwej organizacji jego pracy, inspirowania do wyrażania śmiałych nawet kontrowersyjnych ocen, a przede wszystkim wyzwalania zapału do pracy i przy tym okazywania szacunku i życzliwości współpracownikom. Był jakby uosobieniem tych wszystkich przymiotów i cech. Wielką wagę przywiązywał do badań empirycznych realizując ich drogą własne dociekania naukowe. Każdy naukowiec podążający podobną drogą wie jak jest ona trudna, zwłaszcza w naukach społecznych, a czasami wręcz niewdzięczna. Wyrażał słuszne przekonanie, że wyniki badań empirycznych, obok oświetlania skomplikowanych mechanizmów gospodarczych, mają niezwykle istotne znaczenie praktyczne. Bez nich bowiem jest możliwe formułowanie wniosków adekwatnych ze stanem faktycznym, nie mówiąc o podejmowaniu racjonalnych decyzji, zarówno dotyczących makro, jak i mikroskali. Był najlepszym przykładem rzetelności badawczej w poszukiwaniu prawdy, a przy tym uczonego śmiało i bezkompromisowo głoszącego poglądy uznane za słuszne.

Prof. dr hab. Stanisław Sudoł piastował liczne zaszczytne funkcje w prestiżowych gremiach naukowych. Otrzymał wysokie odznaczenia państwowe i nagrod, ale jak sam podkreślał największą satysfakcję sprawiły mu jednak dwa wyróżnienia akademickie – doktorat honoris causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz odnowienie doktoratu przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture.