AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Promocja doktorska za nami

Promowani doktorzy wraz z władzami rektorskimi i dziekańskimi.
Promowani doktorzy wraz z władzami rektorskimi i dziekańskimi. fot. Mariusz Lewandowski

1 kwietnia br. odbyła się wydziałowa uroczystość wręczenia dyplomów doktora, dla osób, które uzyskały ten stopień w okresie minionego roku. 

Tradycyjnie ogólnouniwersytecka promocja doktorska ma bardzo uroczystą oprawę – towarzyszy Świętu Uniwersytetu, obchodzonemu 19 lutego, w dniu urodzin Mikołaja Kopernika, patrona uczelni. Ze względu na sytuację pandemiczną tegoroczne wydarzenie miało kameralny charakter (uczestniczyli w nim jedynie reprezentanci poszczególnych dyscyplin, a nie wszyscy doktorzy) i zostało przeprowadzone z zachowaniem obowiązujących procedur sanitarnych. Wziął w nim udział dr Mateusz Jankiewicz z Katedry Zastosowań Informatyki i Matematyki w Ekonomii.

W związku z powyższym, 1 kwietnia br. zorganizowano kameralną uroczystość dla osób, którym stopień nadany został na naszym Wydziale. Prócz osób promowanych i ich bliskich, udział wzięli w niej przedstawiciele władz wydziału oraz promotorzy. W trakcie uroczystości wręczono także wyróżnienia za najlepsze prace dyplomowe nagrodzone w Konkursie Dziekana WNEiZ UMK w roku akademickim 2020/2021 oraz 2021/2022. Więcej informacji o wynikach tegorocznej edycji konkursu

Podczas wydarzenia wykład pt. "Indywidualna zdolność innowacyjna" wygłosił prof. dr hab. Maciej Zastempowski, kierownik Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem. 

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture.