AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Konkurs na najlepsze prace dyplomowe rozstrzygnięty

Prace dyplomowe leżące na stale, w tle członkowie komisji konkursowej.

Rozstrzygnięto kolejną edycję konkursu Dziekana WNEiZ na najlepszą pracę dyplomową obronioną w minionym roku akademickim. 

Komisja na podstawie postępowania konkursowego, zgodnie z §5 regulaminu konkursu, postanowiła o przyznaniu nagrody w kategorii najlepsza praca magisterska Dominikowi Konopackiemu za pracę pt. "Analiza inflacji w Polsce w latach 2004-2020 i prognozowanie poziomu CPI z wykorzystaniem modelu ARMAX oraz sztucznych sieci neuronowych", napisanej pod kierownictwem dr hab. Marioli Piłatowskiej, prof. UMK. Wyróżnienie w tej kategorii zdobyła Agnieszka Sandecka za pracę "Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne ze szczególnym uwzględnieniem Republiki Korei", której promotorem był dr hab. Włodzimierz Karaszewski, prof. UMK.

Z kolei w kategorii na najlepszą pracę licencjacką nagrodę zdobył Przemysław Witt za pracę pt. "Wpływ współpracy jednostek samorządu terytorialnego w ramach Bydgoskiego Obszaru Metropolitalnego na jego atrakcyjność inwestycyjną". Promotorem pracy był dr Maciej Ryczkowski. W tej kategorii przyznano dwa wyróżnienia: w dyscyplinie Ekonomia i Finanse dla Klaudii Zajączkowskiej za pracę pt. "Problem zjawiska wyłudzania podatku od towarów i usług (VAT) oraz działania im zapobiegające" (promotor: dr hab. Bożena Kołosowska, prof. UMK) oraz w dyscyplinie Nauki o Zarządzaniu i Jakości Dorocie Antoniak, autorce pracy pt. "Osoby głuche na rynku pracy", której promotorem był prof. dr hab. Zenon Wiśniewski.  

pozostałe wiadomości