AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Święto Kopernika

Pomnik Mikołaja Kopernika na toruńskiej Starówce.
Pomnik Mikołaja Kopernika na toruńskiej Starówce. fot. Andrzej Romański

Komitet Organizacyjny Obchodów Roku Mikołaja Kopernika Ekonomisty KOPERNIK 500 serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w wydarzeniach popularnonaukowych w ramach Grudziądzkich Dni Kopernikowskich. 

21 marca 2022 roku mija 500 lat od wygłoszenia przez Mikołaja Kopernika na Sejmiku Prus Królewskich w Grudziądzu traktatu De aestimatione monetae (O szacunku monety). Była to pierwsza publiczna prezentacja poglądów monetarnych uczonego zakończona debatą. W swoim traktacie poprzedzonym skrupulatnymi badaniami monet znajdujących się w obiegu, co przy istniejącym chaosie monetarnym wcale nie było łatwe. Kopernik w sposób naukowy uporządkował pojęcia związane z pieniądzem i monetami oraz sformułował prawo zwane później od jego nazwiska prawem Kopernika. Formuła ta stwierdza, iż jeżeli w obiegu znajdują się pieniądze o tym samym nominale ale różne pod względem wagi i stopu użytych do ich wybicia kruszców, to monety „lepsze” czyli o większej masie i bardziej wartościowym stopie tj. zawierające więcej srebra są wycofywane z rynku i pełnią rolę środka gromadzenia skarbu (tezauryzacji), natomiast w obiegu pozostają monety „gorsze” - tak więc na rynku pieniądz gorsz wypiera pieniądz lepszy. W efekcie kontynuowania rozważań monetarnych przez Kopernika powstały kolejne wersje traktatu a ich zwieńczeniem była reforma monetarna Decjusza, która przyczyniła się do uporządkowania systemu monetarnego Królestwa Polskiego i ziem zależnych.

Grudziądzanie z wielkim zaangażowaniem propagują tę mniej znaną działalność Wielkiego Polaka i rok 2022 został decyzją Rady Miasta ogłoszony „Rokiem Mikołaja Kopernika Ekonomisty” Wielkie zasługi Kopernika w dziedzinie ekonomii dostrzegają nie tylko władze miasta i jego mieszkańcy ale również władze Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zaś Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania tejże uczelni jest współorganizatorem konferencji naukowej poświęconej temu tematowi. Zainteresowanie tą tematyką zgłosiły też Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oraz Polskie Towarzystwo Numizmatyczne. Grudziądzanie czynią starania by w obchody włączył się również Narodowy Bank Polski. Naturalnym współorganizatorem uroczystości kopernikowskich w Grudziądzu jest Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii, które organizuje od 50 lat Grudziądzkie Dni Kopernikowskie. Z reguły trwają one od 19 lutego do 21 marca, jednakże w tym szczególnym roku imprezy związane z uczczeniem 500 rocznicy wygłoszenia traktatu przez Kopernika w Grudziądzu oraz różne formy popularyzacji prawa Kopernika zostały rozłożone na cały rok. Uroczystości grudziądzkie będą wstępem do przyszłorocznej 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika, które będą świętowane we wszystkich miastach kopernikowskich.

Przedsięwzięcia o charakterze ponadlokalnym to przede wszystkim Konferencja naukowa poświęcona osiągnięciom ekonomicznym Kopernika, inauguracja nowej nagrody – „Grudziądzkiego Kopernika’, która będzie wręczana wybitnym przedstawicielom środowiska ekonomicznego w Polsce, we współpracy z Mennicą Polską emisja pamiątkowego numizmatu w srebrze, organizowanie dla gości spacerów z przewodnikiem „Szlakiem Mikołaja Kopernika po Grudziądzu”, zorganizowanie gry miejskiej dla dzieci popularyzującej działania Mikołaja Kopernika, Muzeum przygotuje we współpracy z Domem Kopernika wystawę „Mikołaj Kopernik. Opowieść o życiu i dziele” oraz towarzyszące jej działania edukacyjne. Prezentacja filmu wyprodukowanego przy wsparciu finansowym miasta przez Fundację Nicolaus Copernicus pt. „Tajemnice ekonomii Kopernika”.

Ponadto przewiduje się szereg działań lokalnych, których szczegółowy harmonogram można znaleźć na stronie Grudziądzkich Dni Kopernikowskich.

Zapraszamy wszystkich miłośników Mikołaja Kopernika oraz tych, którzy chcą poznać różne oblicza tego Wielkiego Człowieka Renesansu do odwiedzenia Grudziądza i wzięcia udziału w przedsięwzięciach przygotowanych przez organizatorów.

Więcej informacji na stronie wydarzenia.

Komitet Organizacyjny Obchodów Roku Mikołaja Kopernika Ekonomisty KOPERNIK 500

 

pozostałe wiadomości