AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Nagrody Rektora przyznane!

Zdjęcie ilustracyjne
dr Ryszard Lorenczewski, Prodziekan ds. Studentów, odbierający nagrodę z rąk JM Rektora. fot. Andrzej Romański

Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Tretyn przyznał nagrody za osiągnięcia w dziedzinie dydaktyczno-wychowawczej, naukowo-badawczej oraz organizacyjnej.

Wyróżnienia zostały wręczone 19 września 2018 r. podczas uroczystości, która miała miejsce w Collegium Maximum UMK.

Nagrody Rektora to najwyższe wyróżnienie, jakie może otrzymać pracownik Uniwersytetu za swoją pracę. Rektor przyznaje je na wniosek dziekanów i kierowników jednostek.

Z naszego Wydziału nagrodzeni zostali:

Za osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej:

 • dr hab. Sylwester Bejger
 • dr hab. Waldemar Glabiszewski
 • dr hab. Michał Moszyński
 • dr hab. Witold Orzeszko
 • dr hab. Kamil Zawadzki
 • dr hab. Marlena Ciechan-Kujawa, prof. UMK

Nagroda zespołowa za osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej:

 • dr hab. Aldona Glińska-Neweś, prof. UMK, dr hab. Justyna Łapińska, dr Iwona Escher, dr Joanna Petrykowska, dr Dawid Szostek, mgr Paweł Brzustewicz

Wyróżnienie indywidualne za osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej:

 • dr inż. Mateusz Tomanek

Wyróżnienie indywidualne za osiągnięcia w działalności organizacyjnej:

 • mgr Urszula Wolszon

Wyróżnienie zespołowe za osiągnięcia w działalności organizacyjnej:

 • dr Barbara Józefowicz, dr Dorota Górecka, mgr Paweł Brzustewicz, dr Mariusz Czupich, dr Marcin Fałdziński, dr Dorota Grego-Planer, dr Maria Kola-Bezka, dr Katarzyna Liczmańska Kopcewicz, dr Małgorzata Madrak-Grochowska, dr Ewa Makowska
 • dr Marcin Kuzel, dr Maria Kola-Bezka, dr Mariusz Czupich
 • dr Ryszard Lorenczewski, dr Ewa Zysnarska, dr hab. Agata Sudolska, prof. UMK, dr hab. Aldona Glińska-Neweś, prof. UMK, dr hab. Mariola Piłatowska, prof. UMK, dr Dorota Górecka, dr hab. Michał Moszyński, dr Mariusz Czupich, dr Małgorzata Madrak-Grochowska

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture.