AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Nagrody rektora dla pracowników administracji

Na tle ścianki reklamowej UMK stoją osoby nagrodzone z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu z rektorem.
fot. fot. Andrzej Romański

8 czerwca odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień rektora UMK dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. Wśród nagrodzonych znaleźli się pracownicy naszego Wydziału. 

Władze Uniwersytetu doceniły 320 osób zatrudnionych w komórkach administracji ogólnouniwersyteckiej i wydziałowej, Bibliotece Uniwersyteckiej oraz pracowników inżynieryjno-technicznych i pracowników obsługi.

Nagrody i wyróżnienia wręczali rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Sokala oraz kanclerz dr Tomasz Jędrzejewski, którzy w swoich wystąpieniach podkreślili wkład pracowników administracji i obsługi w sprawne funkcjonowanie i rozwój Uniwersytetu.

Na 24 czerwca zaplanowano natomiast wręczenie nagród rektora pracownikom naukowym za osiągnięcia naukowe, artystyczne, organizacyjne oraz za całokształt pracy na Uniwersytecie.

Więcej zdjęć z wydarzenia jest dostępna na życzenie. Kontakt: kreacja@umk.pl.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture.