AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Na rzecz wspierania nauk społecznych i humanistycznych w Europie Południowej, Środkowej i Wschodniej

Zdjęcie ilustracyjne
Stanowisko zostało opracowane w ramach SSH Centre.

Dr Maria Kola-Bezka z Katedry Polityki Ekonomicznej i Studiów Regionalnych brała udział w przygotowaniu stanowiska dotyczącego wspierania nauk społecznych i humanistycznych w Europie Południowej, Środkowej i Wschodniej w zakresie międzynarodowych badań nad klimatem, energią i mobilnością, które zostało przekazane Komisji Europejskiej.

„Celem niniejszego stanowiska jest podkreślenie głosu badaczy nauk społecznych i humanistycznych (SSH) z Europy Południowej (SE) i Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) pracujących nad wyzwaniami związanymi ze zrównoważonym rozwojem. Pomimo podejmowanych wysiłków, w wielu krajach Europy Południowo-Wschodniej i Środkowo-Wschodniej wciąż utrzymują się dysproporcje w zakresie udziału naukowców zajmujących się kwestiami SSH we współpracy badawczej w porównaniu z naukowcami z Północy i Zachodu. Zjawisku temu towarzyszą obciążenia, takie jak niepewne warunki pracy i umowy tymczasowe w SE oraz bardzo niskie wynagrodzenia w CEE. Biorąc pod uwagę, że kwestie SSH są już marginalizowane na korzyść dyscyplin STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) w zakresie finansowania, oznacza to, że badania z zakresu SSH i naukowcy z Europy Południowo-Wschodniej i Środkowo-Wschodniej są mniej uprzywilejowani na wielu poziomach. Niniejsze stanowisko ma pomóc w przezwyciężeniu fragmentacji w różnych regionach geograficznych (Europa Północna/Południowa/Wschodnia/Zachodnia), dyscyplinach (np. nauki społeczne vs. nauki techniczne) i tematykach zrównoważonego rozwoju (np. klimat, energia i mobilność)”.

                                                                                                          (fragment stanowiska)

Stanowisko zostało opracowane w ramach SSH Centre. Jest to inicjatywa finansowana z programu Horyzont Europa mająca na celu wypracowanie dobrych praktyk w zakresie większej integracji nauk społecznych i humanistycznych z unijną polityką badań i innowacji.

 

Position Statement

Stanowisko w sprawie

pozostałe wiadomości