AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Najlepsze prace wyróżnione

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Mariusz Lewandowski

18 marca 2019 roku podczas konferencji "230 lat statystyki publicznej w Polsce", zorganizowanej w Łodzi z okazji Dnia Statystyki Polskiej, zostali ogłoszeni laureaci „Konkursu pod patronatem Prezesa GUS na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki” obronione w roku akademickim 2017/2018. Wśród nagrodzonych znaleźli się przedstawiciele naszego Wydziału.

Drugie miejsce w kategorii najlepsza praca magisterska zajęła Wioletta Zgliczyńska za pracę pt. "Zastosowanie estymatorów odpornych do oceny ryzyka spółek notowanych na GPW w Warszawie", napisaną pod kierownictwem dr hab. Witolda Orzeszko. Laureatka otrzymała nagrodę w wysokości 3000 złotych.

Z kolei w kategorii najlepsza praca doktorska pierwsze miejsce zajęła Karolina Górna. Praca pt. "Metody ekonometrii przestrzennej w analizie konwergencji gospodarczej regionów Unii Europejskiej" została napisana pod kierunkiem dr hab. Elżbiety Szulc, prof. UMK. Główna nagroda finansowa w tej kategorii wyniosła 10000 złotych. 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów zawodowych i naukowych. 

Szczegółowa lista laureatów dostępna jest na stronie Głównego Urzędu Statystycznego. 

pozostałe wiadomości