AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Kolejna debata z okazji 50-lecia Wydziału za nami

obrazek:

W dniu 14 maja 2018 roku w budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu odbyła się - zorganizowana przez Katedrę Inwestycji i Nieruchomości w ramach obchodów 50-lecia Wydziału - debata pn. „Międzynarodowe przepływy kapitału w postaci inwestycji bezpośrednich z udziałem Polski”.

W debacie wzięli udział wybitni specjaliści z zakresu problematyki internacjonalizacji - uczeni reprezentujący ośrodki akademickie z całej Polski, eksperci z instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości oraz przedstawiciele biznesu. Dyskusja toczyła się w dwóch zasadniczych obszarach: 1/ bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce - ocena wpływu na gospodarkę kraju (paneliści: prof. dr hab. Marzenna Weresa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; prof. dr hab. Zbigniew Zimny, Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Paweł Lulewicz, prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej; Elżbieta Płoska, przedstawiciel zarządu CPP Toruń Pacific) oraz 2/ aktywność inwestycyjna polskich przedsiębiorstw za granicą - czynniki i skutki (paneliści: prof. dr hab. Marian Gorynia, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; dr Krzysztof Senger, członek zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu; dr Paweł Neumann, przedstawiciel zarządu TZMO SA). Wprowadzenie do obu części przedstawił zespół UMK.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć