AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Kolejna debata z okazji 50-lecia Wydziału za nami

Zdjęcie ilustracyjne

W dniu 14 maja 2018 roku w budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu odbyła się - zorganizowana przez Katedrę Inwestycji i Nieruchomości w ramach obchodów 50-lecia Wydziału - debata pn. „Międzynarodowe przepływy kapitału w postaci inwestycji bezpośrednich z udziałem Polski”.

W debacie wzięli udział wybitni specjaliści z zakresu problematyki internacjonalizacji - uczeni reprezentujący ośrodki akademickie z całej Polski, eksperci z instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości oraz przedstawiciele biznesu. Dyskusja toczyła się w dwóch zasadniczych obszarach: 1/ bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce - ocena wpływu na gospodarkę kraju (paneliści: prof. dr hab. Marzenna Weresa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; prof. dr hab. Zbigniew Zimny, Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Paweł Lulewicz, prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej; Elżbieta Płoska, przedstawiciel zarządu CPP Toruń Pacific) oraz 2/ aktywność inwestycyjna polskich przedsiębiorstw za granicą - czynniki i skutki (paneliści: prof. dr hab. Marian Gorynia, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; dr Krzysztof Senger, członek zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu; dr Paweł Neumann, przedstawiciel zarządu TZMO SA). Wprowadzenie do obu części przedstawił zespół UMK.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture.