AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Międzynarodowe zainteresowanie wynikami projektu o bezpośrednich inwestycjach zagranicznych w Republice Kazachstanu

Prof. M. Jaworek i dr M. Kuczmarska z Wiceministrem Spraw Zagranicznych Republiki Kazachstanu Romanem Vassilenko
Prof. M. Jaworek i dr M. Kuczmarska z Wiceministrem Spraw Zagranicznych Republiki Kazachstanu Romanem Vassilenko fot. Nadesłane

Projekt zrealizowany przez zespół naukowo-badawczy w składzie: dr hab. inż. Małgorzata Jaworek, prof. UMK (kierownik); dr hab. Włodzimierz Karaszewski, prof. UMK; dr Magdalena Kuczmarska; dr hab. Marcin Kuzel, prof. UMK, dotyczący bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Kazachstanie zyskuje coraz większe zainteresowanie społeczności międzynarodowej. Powodem jest nie tylko jego unikatowość, ale i wybór kraju będącego przedmiotem badania. 

Kazachstan to największy pod względem powierzchni kraj Azji Centralnej (dziewiąty wśród krajów świata), przez który przebiegają szczególnie ważne połączenia tranzytowe, kraj o dużym potencjale rynkowym, wyjątkowo bogaty w zasoby surowcowe, głównie węglowodory, ale także miedź, złoto, srebro, uran, posiadający duże możliwości dla rozwoju rolnictwa itd., postrzegany jako tworzący sprzyjające warunki dla prowadzenia działalności gospodarczej, wzbudza rosnące zainteresowanie inwestorów bezpośrednich wyrażające się coraz większą wartością lokat ich kapitału. W dniu 24.10. br. odbyło się w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Republiki Kazachstanu spotkanie władz Ministerstwa i instytucji rządowych z prof. M. Jaworek i dr M. Kuczmarską. którego przedmiotem było przedstawienie wyników badania, ich wykorzystania w polityce Kazachstanu wobec inwestycji zagranicznych, a także przekładu książki pt. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Republice Kazachstanu (na przykładzie aktywności inwestycyjnej polskich przedsiębiorstw) i jej wydanie w Kazachstanie.  

pozostałe wiadomości