AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Semestr zimowy 2020/2021: lista zajęć odbywających się w sposób tradycyjny

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański, Dział Promocji i Informacji UMK

Zgodnie z Zarządzeniem nr 178 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 8 września 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia na UMK w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021, publikujemy listę zajęć odbywających się w sposób kontaktowy w budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

Studia stacjonarne:

  • Logistyka: prognozowanie w logistyce (III rok);
  • Ekonomia: analiza preferencji i ryzyka (III rok), zarządzanie projektami (III rok);
  • Finanse i rachunkowość: ekonometria (II rok, grupy mgr. M. Gałeckiego), prognozowanie gospodarcze (III rok, grupy mgr. M. Gałeckiego);
  • Zarządzanie: informatyka w rachunkowości (III rok), budowanie i pomiar satysfakcji pracowników (III rok), IT w transporcie (I rok studiów II stopnia - późna informacja w związku z decyzją o utworzeniu specjalności "logistyka biznesu")
  • Matematyka i ekonomia: ekonometria (III rok) - jedynie pierwsze 2-3 spotkania, reszta online

Studia niestacjonarne:

  • Zarządzanie: zarządzanie projektami (II rok), budowanie i pomiar satysfakcji pracowników (II rok)
  • Logistyka: narzędzia modelowania procesów logistycznych (III rok)

Przypominamy, że wszystkie wykłady prowadzone są zdalne. Zajęcia stacjonarne co do zasady będą odbywać się co drugi tydzień, w blokach 4-godzinnych. W najbliższym czasie studenci I roku zostaną poinformowani o konieczności założenia konta w systemie USOS, dającego dostęp do narzędzi wykorzystywanych w przypadku nauczania zdalnego - prosimy o śledzenie komunikatów na kontach w systemie IRK. 

W przypadku studiów podyplomowych, informacja dot. zajęć kontaktowych zostanie rozesłana do uczestników przez opiekunów odpowiednich studiów.

 

pozostałe wiadomości