AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Po inauguracji roku akademickiego

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Mariusz Lewandowski

5 października 2020 roku odbyła się wydziałowa inauguracja roku akademickiego. W tym roku - ze względu na ograniczenia wynikające z sytuacji epidemicznej - wydarzenie podzielono na dwie tury. 

W trakcie dwóch uroczystości niespełna 500 studentów I roku I stopnia złożyło akt ślubowania i stało się oficjalnie studentami Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. 

Podczas wydarzenia tradycyjnie już wręczono dwa medale za zasługi na rzecz Wydziału. W tym roku nagrodzono Andrzeja Derkowskiego, dyrektora controllingu w Grupie NEUCA oraz Tomasza Rybińskiego, kierownika Biblioteki WNEiZ. Prodziekan ds. Studentów, dr Ryszard Lorenczewski, w imieniu Rady Dziekańskiej, wyróżnił Najlepszego Absolwenta oraz Najlepszego Studenta w minionym roku akademickim. Wręczono także nagrody za działalność organizacyjną dla ubiegłorocznych absolwentów zaangażowanych w życie wydziałowych kół naukowych i organizacji studenckich. 

Uroczystość uświetniły wystąpienia gości (w kolejności wystąpień): Jacka Rutkowskiego, Prezesa Zarządu Komplementariusza firmy MATBUD Toruń oraz dr Joanny Modrzyńskiej, która wygłosiła wykład inauguracyjny nt. dobrych manier w uczelni wyższej.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture.