AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

XII edycja Letniej Szkoły Innowacji - zaproszenie

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Pixabay.com

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  w Toruniu, Katedry Marketingu oraz Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej Uniwersytetu Łódzkiego, a także Stowarzyszenie Organizatorów Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce mają przyjemność zaprosić Państwa do udziału w XII edycji Letniej Szkoły Innowacji, która odbędzie się w dniach 9-11.09.2018 r. na Naszym Wydziale.

Celem Szkoły jest budowa efektywnej sieci partnerstwa na rzecz wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki łączącej środowisko naukowe, administrację samorządową i centralną oraz przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu.

Wiodącym zagadnieniem, jakie chcemy poruszyć w tegorocznej edycji Szkoły Letniej Innowacji 2018 jest: ,,Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw -  współpraca w zakresie B+R" -  w szczególności:

  • Przedsiębiorczość innowacyjna i technologiczna w małych i średnich przedsiębiorstwach;
  • Finansowanie innowacji w małych i średnich innowacyjnych przedsiębiorstwach;
  • Współpraca z administracja publiczną w planowaniu i rozwoju polityki innowacyjnej;
  • Zarządzanie procesami biznesowymi i innowacyjnymi w sektorze MSP;
  • Skuteczność wsparcia środkami publicznymi i prywatnymi w zakresie trwałości powstających spółek innowacyjnych;
  • Innowacyjna polityka regionalna i wsparcie rozwoju sektora MSP;
  • Zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym w małym i średnim przedsiębiorstwie;
  • Kreowanie współpracy pomiędzy MSP i ośrodkami naukowo-badawczymi;
  • Rola ośrodków wsparcia w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw;
  • Ekspansja małych i średnich przedsiębiorstw opartych na wiedzy.

Kluczowym elementem Szkoły Letniej Innowacji jest Kuźnia Nowych Pomysłów, skierowana do obecnych i przyszłych doktorantów oraz osób  
zarządzających projektami, pozwalająca zaprezentować  wyniki zrealizowanych badań w temacie wiodącym konferencji oraz umożliwiająca skonsultowanie pojawiających się problemów z szerokim gronem specjalistów z zakresu innowacji.

Wymiernym rezultatem seminarium będą publikacje, przygotowane na bazie materiałów i wyników dyskusji, wydane w czasopismach i zeszytach naukowych.

Koszt udziału w XII LSI wynosi 600 zł (więcej informacji w załączonym zaproszeniu).

Zapraszamy serdecznie wszystkie osoby zainteresowane tą tematyką do przesyłania zgłoszeń!

pozostałe wiadomości