AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Statystycznie najlepsza praca

Dr Mateusz Jankiewicz w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego z nagrodą za najlepszą pracę doktorską (teczką).
dr Mateusz Jankiewicz jest autorem dysertacji na temat przemian w strukturze konsumpcji w państwach europejskich w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju. fot. Nadesłane.

Dr Mateusz Jankiewicz z Katedry Zastosowań Informatyki i Matematyki w Ekonomii zajął pierwsze miejsce w konkursie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki w roku akademickim 2020/2021 w kategorii najlepsza praca doktorska.

Praca pt. "Przemiany w strukturze konsumpcji w państwach europejskich w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju" została napisana pod kierunkiem dr hab. Elżbiety Szulc, prof. UMK, a jej publiczna obrona odbyła się we wrześniu 2021 roku. 

Dr Mateusz Jankiewicz jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Zastosowań Informatyki i Matematyki w Ekonomii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zajmuje się zastosowaniami narzędzi współczesnej statystyki i ekonometrii przestrzennej w badaniach ekonomicznych, koncentrując swoje zainteresowania wokół metod modelowania struktury procesów ekonomicznych oraz zależności pomiędzy nimi w aspekcie przestrzennym i przestrzenno-czasowym. Jestem autorem i współautor licznych publikacji z zakresu modelowania zależności makroekonomicznych z uwzględnieniem interakcji pomiędzy sąsiadującymi jednostkami terytorialnymi.

pozostałe wiadomości