AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Ekspertka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Nadesłane.

Nasza absolwentka Aleksandra Kalocińska-Szumska – specjalistka oraz brokerka innowacji w Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii UMK – została ekspertką Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój w obszarze gospodarczym.

Aleksandra Kalocińska-Szumska jest absolwentką Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych w zakresie doradztwa zawodowego. Ma 15-letnie doświadczenie w przygotowywaniu i koordynowaniu projektów współfinansowanych ze środków UE. Jako kierowniczka/koordynatorka projektów z sukcesem zrealizowała ok. 15 projektów w obszarze przedsiębiorczości, rynku pracy, ekonomii społecznej, administracji, służby zdrowia oraz szkolnictwa wyższego. Ponadto jest certyfikowanym trenerem biznesu, I st MA TRIZ, moderatorem Design Thinking, przedsiębiorczynią, która z powodzeniem prowadzi własną działalność gospodarczą oraz pełni funkcję wiceprezesa uniwersyteckiej spółki celowej - Akademickiego Centrum Badań AKAMED sp. z o.o. 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) to zatwierdzony przez Komisję Europejską program na rzecz rozwoju badań i tworzenia innowacji. Program wspiera prowadzenie badań naukowych, rozwój nowych, innowacyjnych technologii oraz działania na rzecz podnoszenia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw.

pozostałe wiadomości