AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Na prestiżowym stażu badawczym

Na zdjęciu widoczna jest prof. Aldona Glińska-Neweś, stojąca przy filarze w budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu
fot. Andrzej Romański, Dział Promocji i Informacji UMK

Prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś jest jedną z grona 176 stypendystek i stypendystów wyłonionych w czwartej edycji Programu Bekker NAWA. Do konkursu przystąpiło 507 kandydatek i kandydatów, a projekty badawcze będą realizowane w ponad 30 krajach. 

Bekker NAWA jest jednym z flagowych programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. W czasie pobytów - trwających od 3 do 24 miesięcy – stypendystki i stypendyści będą mogli wspólnie z zagranicznymi uczonymi realizować projekty naukowe lub staże podoktorskie oraz rozwijać międzynarodową współpracę.

Profesor Aldona Glińska-Neweś swój projekt badawczy pt. Mikrofundamenty modeli biznesowych obiegu zamkniętego realizować będzie w University of Oulu, w Finlandii. Głównym celem projektu jest identyfikacja mikrofundamentów gospodarki o obiegu zamkniętym, czyli zachowań i postaw indywidualnych, które przyczyniają się do transformacji modeli biznesowych przedsiębiorstw z liniowych na cyrkularne. Staż realizowany będzie w okresie od 1 września 2022 roku do 31 maja 2023 roku. 

W tegorocznej edycji Programu Bekker NAWA największa grupa naukowców planuje realizację projektów w ośrodkach zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej (36 osób), Niemczech (17 osób) i Hiszpanii (14 osób) oraz Wielkiej Brytanii (13 osób). Badacze pojadą również m.in. do ośrodków w Australii, Belgii, Czechach, Szwecji, Japonii, ale także do Urugwaju czy Gruzji.

Więcej informacji o programie

pozostałe wiadomości