AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Wśród najlepszych uniwersytetów

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

Uniwersytet Mikołaja Kopernika ponownie znalazł się wśród pięciu najlepszych polskich uniwersytetów w Rankingu Szkół Wyższych PERSPEKTYWY 2018.

Ranking Szkół Wyższych to w istocie cztery rankingi: uczelni akademickich (obejmujący wszystkie – z wyjątkiem artystycznych – szkoły wyższe w kraju posiadające uprawnienia habilitacyjne lub do nadawania stopnia naukowego doktora), niepublicznych uczelni magisterskich i państwowych wyższych szkół zawodowych.

Ranking uczelni akademickich składa się z rankingu według typów uczelni (UMK jest na 5. miejscu wśród uniwersytetów) oraz według grup kryteriów, w którym najwyżej został oceniony prestiż UMK (8. miejsce).

Po raz kolejny „Perspektywy” opublikowały również Ranking Kierunków Studiów, w którym 21 kierunków prowadzonych na UMK znalazło się w pierwszych dziesiątkach zestawień – archeologia, filologia polska, filozofia, historia, teologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, socjologia, stosunki międzynarodowe, astronomia, chemia, fizyka, informatyka (na WMiI), matematyka, geografia, fizyka techniczna, kosmetologia, turystyka i rekreacja oraz zdrowie publiczne. Najlepiej spośród nich wypadły fizyka techniczna i fizyka (3. miejsce) oraz archeologia, turystyka i rekreacja, pedagogika specjalna i astronomia (4. miejsce).

Zwycięzcami Rankingu Uczelni Akademickich 2018 są – podobnie jak w zeszłym roku – Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński.

Pełny ranking

pozostałe wiadomości