AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Rekrutacja na studia rozpoczęta!

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Mariusz Lewandowski

Rozpoczął się proces elektronicznej rejestracji na studia na kierunki oferowane przez nasz Wydział. Zapisy na studia stacjonarne potrwają do 18 sierpnia.

W ofercie Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu znalazły się następujące kierunki:

Studia I stopnia:

 • ekonomia,
 • finanse i rachunkowość*,
 • zarządzanie*,
 • logistyka*,
 • komunikacja i psychologia w biznesie*,
 • matematyka i ekonomia (studia prowadzone wspólnie z Wydziałem Matematyki i Informatyki)

Studia II stopnia:

 • ekonomia,
 • finanse i rachunkowość*,
 • zarządzanie*,
 • zarządzanie - studia w języku angielskim,
 • ekonomia - studia w języku angielskim

* - także w trybie niestacjonarnym. Rekrutacja na studia niestacjonarne zakończy się 21.092020 roku. Szczegółowy harmonogram rekrutacji

Aby wziąć udział w rekrutacji, absolwenci szkół średnich chcący podjąć studia na WNEiZ UMK powinni założyć elektroniczne konto w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. Oprócz rejestracji w IRK, kandydaci powinni dokonać opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł/kierunek.

Studenci w trakcie I roku studiów I stopnia (w przypadku kierunków komunikacja i psychologia w biznesie oraz logistyka - II roku) wybierają moduły specjalnościowe. Pełna oferta modułów wraz z ich opisem dostępna jest w zakładce "Kandydat". Kandydaci na studia II stopnia, specjalność wybierają w trakcie procesu rekrutacji za pośrednictwem konta w systemie IRK. 

Wszystkie osoby posiadające co najmniej tytuł zawodowy licencjata (lub równoważny) zachęcamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych realizowanych na naszym Wydziale. 

 

pozostałe wiadomości