AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

O skutkach pandemii COVID-19 w trakcie webinarium na indonezyjskiej uczelni

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Unsplash

Dr Małgorzata Szczepaniak z Katedry Ekonomii wystąpiła jako Keynote Speaker podczas webinarium pt. COVID-19 Pandemic, Mitigate the Shock and Pave the Way for a Sustainable Future.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Universitas Tanjungpura Fakultas Ekonomii dan Bisnis w Pontianak w Indonezji 2 października 2020 roku. Podczas spotkania dyskutowano o skutkach pandemii COVID-19 oraz możliwościach implementacji rozwiązań gospodarczych w aspekcie porównawczym: kraje rozwinięte a rozwijające się. Tytuł wystąpienia dr Małgorzaty Szczepaniak brzmiał: Covid-19 Pandemic: Mitigating its Effects and Planning for the Future. Lessons Learned from Developed Economies.

Plakat wydarzenia

Dr Małgorzata Szczepaniak pracuje jako adiunkt w Katedrze Ekonomii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu. Do jej zainteresowań naukowych należą m.in.: makroekonomiczna polityka państwa, nierówności dochodowe, rozwój społeczno-ekonomiczny, jakość życia klasy średniej. Jest autorką kilkunastu publikacji naukowych dotyczących rozwoju gospodarczego Irlandii, polityki społeczno-gospodarczej państwa, nierówności społeczno-ekonomicznych oraz ubóstwa.

pozostałe wiadomości