AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Wiedza dla doradców zawodowych

Szeroki kadr na salę wykładową, wiele ludzi w maseczkach
fot. Nadesłane.

12 października br. odbyło się seminarium warsztatowe dla doradców zawodowych ze szkół i powiatowych urzędów pracy, realizowane w ramach projektu finansowanego ze środków UE pn. "Wspieranie przechodzenia ze szkoły na rynek pracy. Innowacyjne modele współpracy publicznych służb zatrudnienia ze szkołami zawodowymi". 

W spotkaniu wzięło udział kilkadziesiąt osób z wielu instytucji, w tym Wojewódzkiego Urzędu Pracy. W trakcie spotkania zaprezentowano innowacyjne modele wsparcia młodych ludzi w wejściu na rynek pracy i doświadczenia w testowaniu różnych narzędzi wsparcia. 

Celem głównym projektu "Wspieranie przechodzenia ze szkoły na rynek pracy. Innowacyjne modele współpracy publicznych służb zatrudnienia ze szkołami zawodowymi" jest zapewnienie płynnego i skutecznego przejścia młodzieży uczącej się w szkołach zawodowych (SZ) i ich absolwentów na rynek pracy poprzez opracowanie i adaptację do polskich warunków, przetestowanie w 3 szkołach zawodowych na grupie 60 uczniów i w 3 powiatowych urzędach pracy (PUP) na grupie 30 bezrobotnych absolwentów SZ oraz wdrożenie przez 24 instytucje (PUP lub SZ) innowacyjnych modeli:

  • zacieśnienia współpracy doradców zawodowych z PUP z nauczycielami ze szkół zawodowych,
  • wspierania przechodzenia na rynek pracy uczniów już na etapie nauki w szkole zawodowej,
  • wspierania bezrobotnych absolwentów szkół zawodowych w wejściu na rynek pracy w ramach działalności publicznych służb zatrudnienia,

bazujących na niemieckich rozwiązaniach w tym zakresie. Więcej informacji o projekcie

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Zdjęcia z wydarzenia - rzut na salę pełną ludzi. . Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Zdjęcia z wydarzenia - rzut na salę pełną ludzi. . Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Zdjęcia z wydarzenia - rzut na salę pełną ludzi. . Kliknij, aby powiększyć zdjęcie.