AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Miliony na badania

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

Ponad 12,5 mln zł otrzyma 18 naukowców z UMK w ramach konkursów OPUS 14 i PRELUDIUM 14, rozstrzygniętych przez Narodowe Centrum Nauki.

W 14. edycji flagowych konkursów NCN pomiędzy naukowców z całej Polski podzielono blisko 400 mln zł z przeznaczeniem na badania podstawowe.

W konkursie OPUS 14 startować mógł każdy naukowiec niezależnie od stażu badawczego czy posiadanego stopnia naukowego. Spośród 1968 zgłoszonych wniosków do finansowania zostały zakwalifikowane 394 projekty, których autorzy otrzymają łącznie ponad 350 mln zł.

 

 

 

Laureaci z UMK:

Autor projektu

Wydział

Tytuł projektu

Kwota dofinansowania

dr hab. Barbara Bojko

Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum UMK

Bezbiopsyjna analiza metabolomiczna i lipidomiczna nerek jako krok w kierunku lepszej oceny jakości narządów selekcjonowanych do transplantacji i uszkodzenia poreperfuzyjnego

1 337 560 zł

dr hab. Joanna Bruzda

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK

Prognozy teorio-decyzyjne w zastosowaniach biznesowych i makroekonomicznych: własności, modele, metody testowania i rekomendacje dla praktyki

164 400 zł

dr Magdalena Formanowicz

Wydział Humanistyczny UMK

Model Gramatyki Społecznej - analiza mechanizmów i zastosowań

 

1 013 416 zł

dr Magdalena Krajcarz

Wydział Nauk Historycznych UMK

Paleoekologia izotopowa średniej wielkości drapieżnych (Vulpes, Martes, Meles, Felis) w postglacjale ziem polskich - historia adaptacji do zmian środowiska wskutek antropopresji

1 267 198 zł

dr hab. Tomasz Kupś

Wydział Humanistyczny UMK

Filozofia Johanna Heinricha Abichta oraz jego działalność naukowa i dydaktyczna w Cesarskim Uniwersytecie Wileńskim (1804-1816)

166 400 zł

prof. dr hab. Sebastian Maćkowski

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK

Zdalne kontrolowanie światłem aktywności barwników, białek i katalizatorów: obrazowanie, sensoryka i konwersja energii

1 918 000 zł

dr hab. Zbigniew Naworski

Wydział Prawa i Administracji UMK

Fideikomisy familijne w Drugiej Rzeczypospolitej w świetle orzecznictwa sądów cywilnych. Dzieje funkcjonowania feudalnej instytucji prawnej w obrocie prawnym państwa nowoczesnego.

324 540 zł

prof. dr hab. Ryszard Oliński

Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum UMK

Wpływ doustnej suplementacji witaminą C na epigenetyczne modyfikacje DNA - możliwy mechanizm przeciwnowotworowego działania witaminy C

 

2 907 000 zł

dr Paweł Pomastowski

Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii UMK

Synteza kompleksowych związków srebra i cynku na bazie kazein i białek serwatki oraz nanocząstek srebra i tlenku cynku przez probiotyczne bakterie kwasu mlekowego.

980 800 zł

prof. dr hab. Werner Ulrich

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UMK

Powrót wariancji: Wpływ zmienności czasowej i przestrzennej w strukturze meta-zespołów na różnorodność i funktjonowanie ekosystemu

1 052 900 zł

dr hab. Przemysław Żywiczyński

Wydział Filologiczny

Pantomima w ewolucji języka: potencjał ekspresywny i cechy strukturalne aktów mimezy cielesnej.

 

469 088 zł

 

Konkurs PRELUDIUM 14 adresowany był do osób, które nie posiadają jeszcze stopnia naukowego doktora. Tym razem początkujący naukowcy złożyli 1154 wnioski, z których finansowanie w wysokości ponad 41 mln zł otrzyma 275 projektów.

Laureaci z UMK:

Autor projektu

Wydział

Tytuł projektu

Kwota dofinansowania

mgr Hossam Al-Suod

Wydział Chemii UMK

Cyklitole jako biologicznie czynne surowce pozyskiwane z polskich roślin uprawnych

70 000 zł

mgr Kamil Anduła

Wydział Nauk Historycznych UMK

Lenino 1943: mity i fakty. Studium taktyczno-operacyjne

149 654 zł

mgr Marcin Berent

Wydział Prawa i Administracji UMK

Usiłowanie nieudolne przestępstwa w polskim prawie karnym

97 705 zł

mgr Paulina Bolibok

Wydział Chemii UMK

Nowe układy biokatalityczne: nanomateriał węglowy - enzym, o kontrolowanej aktywności i potencjalnym zastosowaniu w terapiach przeciwnowotworowych

207 500 zł

mgr Natalia Klajn

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UMK

Udział giberelin i kwasu abscysynowego w kontroli mechanizmów gromadzenia białek zapasowych (SSP) w nasionach łubinu żółtego (Lupinus luteus L.)

140 000 zł

mgr Maciej Kosicki

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK

Rezonanse w nieelastycznych zderzeniach SrF-Sr w reżymie niskich energii

35 000 zł

mgr Adam Sikora

Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum UMK

Nowe pochodne klopidogrelu - enancjoselektywna biosynteza oraz aktywność przeciwpłytkowa in vitro

202 500 zł

Więcej o wynikach konkursów OPUS i PRELUDIUM

pozostałe wiadomości