AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Doktoraty wdrożeniowe dla WNEiZ

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu znalazł się w gronie podmiotów realizujących ministerialny program "Doktorat wdrożeniowy" w ramach V jego edycji.

Przedmiotem programu jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach szkół doktorskich i polegającej na kształceniu doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami albo innymi podmiotami, której efektem będzie wdrażanie w tych podmiotach wyników prowadzonej przez doktorantów działalności naukowej. 

Program składa się z dwóch modułów modułów:

  1. „Doktorat wdrożeniowy I” – w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie innym niż określony w pkt 2;
  2. „Doktorat wdrożeniowy II – sztuczna inteligencja” – w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji w procesach technologicznych lub społecznych, w tym związanych z cyberbezpieczeństwem.

Na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu realizowane będą dwa granty - jeden dotyczyć będzie opracowania metodyki pomiaru i raportowania interesariuszom efektywności zarządzania przepływami kapitałów na rzecz zrównoważonego rozwoju (pod kierunkiem dr hab. Marleny Ciechan-Kujawy, prof. UMK), drugi - opracowania metodyki planowania i oceny harmonogramu projektów informatycznych przy zastosowaniu uczenia maszynowego (pod kierunkiem dr hab. Witolda Orzeszko, prof. UMK).

Pełna lista wnioskodawców, którzy zostali zakwalifikowani do V edycji programu "Doktoraty wdrożeniowe"

 

 

 

 

pozostałe wiadomości