AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Doradzi przy Perłach Nauki

Na zdjęciu dr hab. Justyna Łapińska, prof. UMK - zdjęcie portretowe kobiety oraz logo programu
Na zdjęciu dr hab. Justyna Łapińska, prof. UMK fot. Nadesłane.

Dr hab. Justyna Łapińska, prof. UMK została powołana do zespołu doradczego Ministra Edukacji i Nauki do spraw programu „Perły Nauki”. 

Dr hab. Justyna Łapińska, prof. UMK jest pracownikiem Katedry Zachowań Organizacyjnych i Marketingu WNEiZ UMK. Wykłada na kierunkach zarządzanie, logistyka, komunikacja, praca socjalna oraz komunikacja i psychologia w biznesie. Prace badawcze prowadzi w dwóch dyscyplinach - w ramach ekonomii i finansów koncentruje się na zagadnieniach związanych z finansami i handlem międzynarodowym oraz nowoczesnymi teoriami wymiany handlowej, zaś w ramach nauk o zarządzaniu i jakości interesuje się problematyką marketingu, kreowania i wdrażanie innowacji w organizacji, kompetencjami przyszłości, a także aspektami behawioralnymi wdrażania sztucznej inteligencji. Autorka kilkudziesięciu publikacji dotyczących tych zagadnień.

Dr hab. Justyna Łapińska, prof. UMK od 2019 roku jest również członkiem innego zespołu doradczego w Ministerstwie Edukacji i Nauki – do spraw projektów zgłoszonych w ramach programu „Diamentowy Grant” i programu pod nazwą „Iuventus Plus”.

pozostałe wiadomości