AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Osobowość polskiej nauki o polityce społecznej

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański, DzPiI UMK.

Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej wydało książkę pt. Portrety w polityce społecznej, w której opublikowane zostały wywiady z 20 wybitnymi osobowościami polskiej nauki o polityce społecznej o niekwestionowanym dorobku naukowym i praktycznym. W gronie tym znalazł się prof. dr hab. Zenon Wiśniewski, przewodniczący Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN oraz kierownik Katedry Gospodarowania Zasobami Pracy WNEiZ UMK.

Zadania stworzenia tego opracowania podjął się prezes towarzystwa, prof. Mirosław Grewiński wspólnie z dr hab. Arkadiuszem Karwackim, prof. UMK z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych. We wstępie napisali oni: Dla pokolenia dzisiejszych czterdziestolatków są to mistrzowie, autorytety, nauczyciele i liderzy, którzy kształtowali nasz sposób myślenia, formowali aksjologicznie, czy przekazywali swój warsztat naukowy. 

Obszerne wywiady zostały przeprowadzone m.in. z takimi uczonymi, jak: prof. Antoni Rajkiewicz, prof. Stanisława Golinowska, prof. Jerzy Hausner, prof. Gertruda Uścińska (Prezes ZUS) czy prof. Józef Orczyk. Inicjatorzy tej publikacji postanowili przedstawić zarówno drogi naukowe i zawodowe najwybitniejszych osobowości związanych z polityką społeczną w Polsce, ale także podjąć z portretowanymi osobami refleksję na temat przeszłości, teraźniejszości i przyszłości polityki społecznej: dorobku, problemów, wyzwań, scenariuszy rozwojowych.

Wydanie drugiego tomu książki przewidziano na 2020 rok, trzeciego zaś - rok później.

Więcej informacji

pozostałe wiadomości