AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Debata o atrakcyjności inwestycyjnej województwa

Zdjęcie ilustracyjne
Kanwą debaty była prezentacja wyników II części projektu naukowo-badawczego pn. Atrakcyjność inwestycyjna województwa kujawsko-pomorskiego, zleconego naszemu Uniwersytetowi przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną. fot. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

8 grudnia 2022 roku w Brześciu Kujawskim odbyła się debata opatrzona tytułem Czynniki rozwoju przedsiębiorczości województwa kujawsko-pomorskiego, której kanwą była prezentacja wyników II części projektu naukowo-badawczego pn. Atrakcyjność inwestycyjna województwa kujawsko-pomorskiego, zleconego naszemu Uniwersytetowi przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną.

Wykonawcami tej części projektu byli: dr hab. inż. Małgorzata Jaworek (kierownik), prof. UMK; dr hab. Włodzimierz Karaszewski, prof. UMK; dr Magdalena Kuczmarska; dr hab. Marcin Kuzel, prof. UMK, dr Małgorzata Szałucka. W debacie uczestniczyli Wojewoda Kujawsko-Pomorski – Mikołaj Bogdanowicz, Członek Zarządu Województwa – Aneta Jędrzejewska, Prezes Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Przemysław Sztandera, prezydenci, burmistrzowie, wójtowie województwa i inni przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciele środowiska naukowego, biznesowego, otoczenia biznesu oraz mediów, a także Dziekan – dr hab. Jerzy Boehlke, prof. UMK, z grupą studentów koła naukowego „Inwestycje i nieruchomości”.

Uczestnicy debaty wyrazili wysokie uznanie dla kolejnego, unikatowego badania przeprowadzonego w ramach naszego Wydziału. Godzi się tu wspomnieć, iż jego wykonawcy sformułowali ocenę atrakcyjności rzeczywistej województwa na podstawie opinii i ocen lokalnych przedsiębiorców instytucji okołobiznesowych oraz przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego (drugi etap badania).

Bardzo oryginalnym fragmentem debaty była jej końcowa część, do której Burmistrz Brześcia Kujawskiego Tomasz Chymkowski zaprosił dzieci z miejscowego przedszkola. Odpowiadały one na pytania jak postrzegają swoją przyszłość i czego oczekują, aby stało się w ich mieście – Brześciu Kujawskim.

Kończąc debatę nawiązała do tego dr hab. Małgorzata Jaworek, prof. UMK, która podkreśliła, że to właśnie dla tych dzieci się ona odbyła, gdyż wszyscy, którzy kierują instytucjami kreującymi atrakcyjność inwestycyjną województwa muszą dążyć do jej poprawy w świadomości, że jest to obowiązek wobec tych maleńkich dzieci i dalszych pokoleń powinien przyświecać wszelkim ich działaniom. Wyniki badania powinny być w tym bardzo pomocne.

 

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture.