AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Regionalne Obserwatorium Gospodarcze z UMK

Spotkanie na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, przy mównicy dziekan Wydziału.
Spotkanie na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu fot. ROG, nadesłane.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Politechnika Bydgoska – te trzy uczelnie publiczne wzmocnią działanie Regionalnego Obserwatorium Gospodarczego. To nowa jednostka samorządu, której głównym zadaniem będzie wsparcie Zarządu Województwa w rozwoju gospodarki i wsparciu przedsiębiorczości.

Do spotkania przedstawicieli wydziałów nauk ekonomicznych i zarządzania z wicemarszałkiem województwa Zbigniewem Ostrowskim oraz prezes Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju Kamilą Radziecką, w skład którego wchodzi Regionalne Obserwatorium Gospodarcze, doszło na UMK – Jako uczelnie publiczne, chcemy włączyć się w działania związane z rozwojem gospodarczym regionu. Środowiska akademickie, mające potencjał badawczy, wyspecjalizowane kadry i wiedzę mogą mocno wesprzeć działalność Obserwatorium – powiedział dr hab. Jerzy Boehlke, prof. UMK dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Dodał, że współpraca regionalnych uczelni z instytucjami współpracującymi z biznesem jest dla nich ważna również pod kątem oceny dokonywanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

- O tym, co się dzieje w gospodarce województwa, jakie są konsekwencje zachodzących przemian ekonomicznych musimy wiedzieć jak najszybciej. Musimy wiedzieć o tym, jakie są problemy, jak możemy pomóc je rozwiązać. Zarówno w środowisku biznesu jak i w samorządach, w sferze ich działalności mającej wpływ na procesy gospodarcze w regionie. Zadaniem Obserwatorium jest gromadzenie takich danych, ich analiza i interpretacja. W rezultacie tych działań tworzone będą rekomendacje dla zarządu województwa – mówił wicemarszałek województwa Zbigniew Ostrowski – Bez pomocy środowiska naukowego nie będzie to możliwe.

Regionalne Obserwatorium Gospodarcze, od stycznia tego roku jest jednym z działów w KujawskoPomorskim Funduszu Rozwoju. – To dla nas nowe zadanie. Do tej pory wspieraliśmy rozwój przedsiębiorczości w regionie korzystnymi pożyczkami, czy pieniędzmi na utrzymanie płynności finansowej, kiedy wybuchła pandemia – mówiła uczestnikom spotkania prezes KPFR – Kamila Radziecka - Przez 5 lat działania, pieniędzmi na innowacje, zakup nowoczesnego sprzętu, czy przebranżowienie wsparliśmy 1400 przedsiębiorców. Na korzystnych warunkach otrzymali pożyczki warte 475 milionów złotych. Wiedzę o realnych potrzebach małego i średniego biznesu, teraz będziemy mogli wykorzystać też analitycznie – dodała. 

Współpraca Regionalnego Obserwatorium Gospodarczego z uczelniami wyższymi będzie polegała na przeprowadzaniu i promocji wspólnych badań dotyczących na przykład rynku pracy, potencjału rozwojowego poszczególnych powiatów czy innowacyjności przedsiębiorstw. Wnioski i rekomendacje mają trafiać bezpośrednio do Zarządu Województwa, samorządowców oraz wszystkich instytucji współpracujących z biznesem. Pierwszym zadaniem jakie wyznaczyli sobie uczestnicy inauguracyjnego spotkania, będzie określenie pakietu tematów do opracowań. Tak, by nie powielać zadań, a jak najlepiej wykorzystać specjalizacje poszczególnych wydziałów i uczelni. 

Źródło informacji

pozostałe wiadomości