AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Badanie jakości

Zdjęcie ilustracyjne

Trwają badania w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia i Organizacji Pracy w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, inicjatywie ukierunkowanej na poprawę jakości pracy na UMK.

Badanie satysfakcji pracowników, studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych zostało przedłużone do 20 lipca 2018 r. Kwestionariusz związany z oceną zajęć dydaktycznych można wypełnić do 20 września 2018 r.

Przedstawiciele Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia zachęcają do zapoznania się z filmem, którego celem jest pokazanie, dlaczego warto poświęcić swój czas i wypełniać kwestionariusze ankiety. - Film ma rozwiać potencjalne wątpliwości dotyczące anonimowości, jak i celowości dzielenia się swoimi ocenami. Państwa udział w badaniu jest ważny! - przekonują.

FILM zrealizowany przez UMK TV

Uczelnianej Radzie ds. Jakości Kształcenia przewodniczy dr hab. Arkadiusz Karwacki, prof. UMK z Wydziału Humanistycznego. Funkcję wiceprzewodniczącego Rady sprawuje dr hab. Rafał Haffer, prof. UMK z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

Więcej szczegółów na stronie: www.jakosc.umk.pl.


pozostałe wiadomości