AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Europejski Uniwersytet Przyszłości coraz bliżej

Zdjęcie ilustracyjne

7 listopada w Brukseli zainaugurowano Inicjatywę Uniwersytetów Europejskich. Jej częścią jest konsorcjum Młodych Uniwersytetów dla Europy Przyszłości (Young Universities for the Future of Europe - YUFE), do którego należy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

YUFE jest jednym z 17 konsorcjów uniwersytetów europejskich wybranych przez Komisję Europejską do opracowania i wdrożenia pierwszych modeli Uniwersytetu Europejskiego. - Nasze konsorcjum, w tym dziesięć młodych uniwersytetów, zbuduje pierwszy otwarty dla każdego europejski uniwersytet przyszłości – mówi profesor Martin Paul, przewodniczący YUFE i Rektor Uniwersytetu w Maastricht, który przewodniczy konsorcjum.

W czwartkowej inauguracji w Brukseli uczestniczyli przedstawiciele YUFE: dr Daniela Trani, która otrzymała nominację na stanowisko Dyrektora Zarządzającego konsorcjum oraz Costas Georgiades, urodzony na Cyprze student Uniwersytetu w Maastricht.

Zgodnie z koncepcją twórców, Uniwersytet Europejski YUFE umożliwi przyszłym studentom komponowanie programów studiów bazując na ofercie dydaktycznej wszystkich ośmiu uniwersytetów YUFE. Aby zapewnić dostęp do systemów informatycznych oraz infrastruktury na tych uniwersytetach, konsorcjum wprowadzi tzw. kartę studencką YUFE, która będzie uznawana na wszystkich uniwersytetach wchodzących w skład konsorcjum. Oficjalnym językiem wykładowym będzie język angielski, ale studenci odbywający część swoich studiów w innym kraju będą zachęcani i wspierani w nauce języka lokalnego. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymają dyplom, który będzie uznawany w całej Europie. Ten unikatowy dokument będzie nie tylko poświadczał uzyskane umiejętności akademickie, ale będzie również potwierdzał odbyte mobilności, znajomość języków obcych, zrealizowane szkolenia zawodowe, zdobyte doświadczenia oraz wolontariat na rzecz społeczności lokalnej. Program YUFE poświęca wiele uwagi regionom, w których znajdują się uczelnie wchodzące w skład konsorcjum. Planowana jest ścisła współpraca uniwersytetów z lokalnymi władzami, otoczeniem gospodarczym i innymi organizacjami. Współpraca będzie dotyczyła obszarów, które znajdują się w centrum zainteresowania poszczególnych regionów.

- YUFE opiera się na zasadzie odpowiedzialności społecznej, a przede wszystkim na stawianiu studentów na czele wszystkiego, co robimy - mówi Daniela Trani. - Dlatego też w naszej inicjatywie studenci odgrywali i zawsze będą odgrywać wiodącą rolę, będąc częścią wszystkich organów zarządzających i współtworząc Uniwersytet Europejski. W przyszłym roku chcemy uruchomić pierwsze programy pilotażowe, które umożliwią studentom ze wszystkich środowisk naukę na naszych 10 uczelniach partnerskich - w tym stowarzyszonych uczelniach partnerskich - oraz poznanie języka, kultury i mieszkańców miast i regionów YUFE. Kolejnym kluczowym elementem YUFE są szanse na zatrudnienie naszych absolwentów. Będziemy pracować ramię w ramię z sektorem publicznym i prywatnym, aby zapewnić studentom YUFE rozwój kompetencji dostosowanych do potrzeb rynku pracy, dzięki czemu staną się oni wysoko wykwalifikowanymi profesjonalistami w całej Europie.

Więcej o Inicjatywie Uniwersytetów Europejskich

Więcej o YUFE

Konsorcjum „Młodych Uniwersytetów dla Europy Przyszłości – YUFE” to strategiczne partnerstwo utworzone przez osiem młodych uniwersytetów badawczych z ośmiu krajów europejskich. Konsorcjum YUFE, razem z sześcioma partnerami stowarzyszonymi, stworzyło koncepcję budowy europejskiego szkolnictwa wyższego w oparciu o model młodego, skoncentrowanego na studentach, nieelitarnego, otwartego i dostępnego Uniwersytetu Europejskiego. Unikatowy ekosystem łączący uniwersytety i społeczności będzie oparty na ścisłej współpracy pomiędzy instytucjami szkolnictwa wyższego, sektora publicznego i prywatnego, oraz mieszkańcami różnych europejskich regionów.

Konsorcjum YUFE jest różnorodne geograficznie i obejmuje uniwersytety, miasta i przedsiębiorstwa.

 

Główni partnerzy YUFE:

 • Maastricht University (koordynator) - Holandia
 • Carlos III University of Madrid - Hiszpania
 • University of Antwerp - Belgia
 • University of Bremen - Niemcy
 • University of Cyprus - Cypr
 • University of Eastern Finland - Finlandia
 • University of Essex – Wielka Brytania
 • University of Rome Tor Vergata - Włochy

Partnerzy stowarzyszeni YUFE:

 • European Entrepreneurs CMA-PME
 • Kiron Open Higher Education
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • The Adecco Group Francja
 • The ETS Global
 • The University of Rijeka – Chorwacja

pozostałe wiadomości