AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Akredytacje zagraniczne dla WNEiZ i WFAiIS

Zdjęcie ilustracyjne

UMK w Toruniu otrzyma z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego środki na pozyskanie międzynarodowych akredytacji. Finansowanie w ramach projektu pn. „Akredytacje zagraniczne” uzyskały 3 wnioski z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej oraz 1 wniosek z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

Projekt „Akredytacje zagraniczne” jest realizowany w ramach działania 3.3 „Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Głównym celem przedsięwzięcia jest uzyskiwanie przez polskie uczelnie zagranicznych akredytacji i certyfikatów komisji branżowych, podnoszących międzynarodową konkurencyjność uczelni.

Zatwierdzone do finansowania wnioski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika:

  • Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, kierunek: automatyka i robotyka, studia I stopnia: "EUR-ACE Label ENAEE European Network for Accreditation of Engineering Education Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych" (obszar nauk technicznych);
  • Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, kierunek: fizyka techniczna, studia I i II stopnia: "EUR-ACE Label ENAEE European Network for Accreditation of Engineering Education Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych" (obszar nauk technicznych);
  • Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, kierunek: informatyka stosowana, studia I i II stopnia: "EUR-ACE Label ENAEE European Network for Accreditation of Engineering Education Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych" (obszar nauk technicznych);
  • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania: AMBA - The Association of MBAs Accreditation (obszar nauk społecznych).

Wnioski z UMK znalazły się w grupie 21 rekomendowanych do finansowania projektów zatwierdzonych przez zespół ds. oceny wniosków i zaakceptowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 20 marca 2018 r. W tej odsłonie projektu „Akredytacje zagraniczne” MNiSW przekaże polskim uczelniom ogółem ok. 1,8 mln zł.

Łączna liczba wniosków zatwierdzonych do finansowania od początku realizacji projektu, czyli od 1 maja 2016 r., wynosi 108.

 

pozostałe wiadomości