AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Ekspercko o zatrudnieniu

Prof. dr hab. Zenon Wiśniewski
Prof. dr hab. Zenon Wiśniewski fot. Andrzej Romański

Prof. dr hab. Zenon Wiśniewski z Katedry Gospodarowania Zasobami Pracy został współautorem ekspertyzy na temat skuteczności i wyzwań dla publicznych służb zatrudnienia w kontekście wypracowania zarządczych ram wykonania (Management Performance Framework). 

Starzenie się społeczeństwa, brak pracowników z poszukiwanymi kompetencjami, niedostatki edukacji zawodowej i ustawicznego kształcenia, brak rozwiązań zachęcających do aktywności zawodowej dla osób starszych i kobiet po urodzeniu dziecka oraz wysoki poziom migracji zarobkowej - to wyzwania polskiego rynku pracy, na które muszą odpowiedzieć publiczne służby zatrudnienia.  

W związku z tym Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zleciło Polskiemu Towarzystwu Polityki Społecznej przygotowanie ekspertyzy  pt. "Skuteczność i wyzwania dla publicznych służb zatrudnienia w kontekście wypracowania zarządczych ram wykonania (Management Performance Framework).". Jest ona efektem badań, których celem była identyfikacja mocnych i słabych stron publicznych służb zatrudnienia w Polsce wobec wyzwań zmieniającego się rynku pracy oraz zaproponowanie nowego podejścia do mierzenia efektów ich pracy. W pracach zespołu projektowego udział brał prof. dr hab. Zenon Wiśniewski z Katedry Gospodarowania Zasobami Pracy naszego Wydziału.

Ekspertyza dostępna jest w całości do pobrania tutaj. 

pozostałe wiadomości