AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Wydziałowa Komisja ds. Etyki Badań Naukowych

Zdjęcie ilustracyjne

Na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu powołana została Komisja ds. Etyki Badań Naukowych, zajmujująca się opiniowaniem etyczności badań prowadzonych przez pracowników Wydziału.

Komisja powołana została Uchwałą Rady Dziekańskiej z dnia 22.02.2022 roku. W jej skład wchodzą:

Przewodnicząca:

  • dr Dorota Grego-Planer

Członkowie:

  • dr hab. Marlena Ciechan-Kujawa, prof. UMK
  • dr hab. Grażyna Wolska, prof. UMK
  • dr hab. Damian Walczak, prof. UMK
  • dr Lidia Chylewska-Barakat
  • dr Robert Huterski

Zakres kompetencji i obowiązki Komisji określa Regulamin Komisji ds. Etyki Badań Naukowych, ustalony przez Radę Dziekańską 22.02.2022 r.

Komisja jest ciałem doradczym, służącym pomocą pracownikom oraz członkom zespołów prowadzonych przez pracowników Wydziału w rozstrzyganiu dylematów etycznych związanych z projektowaniem i prowadzeniem badań naukowych o charakterze nieinwazyjnym z udziałem ludzi.

Komisja wydaje osobom zainteresowanym stosowne zaświadczenia (w postaci formalnej decyzji) dotyczące prowadzenia badań naukowych w sposób etyczny. Decyzje te są często niezbędnym dokumentem umożliwiającym złożenie artykułu do wielu zagranicznych czasopism.

Wnioski w formie elektronicznej należy przesyłać przed planowanym terminem rozpoczęcia badania na adres mailowy dgp@umk.pl.

Więcej informacji i dokumenty do pobrania

 

pozostałe wiadomości