AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Z prestiżową licencją

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Mariusz Lewandowski

Mamy przyjemność poinformować, że student naszego wydziału, Mateusz Żukowski, dołączy do grona ok. 700 osób posiadających bardzo prestiżową licencję na rynku finansowym w Polsce - licencję Doradcy Inwestycyjnego. 

Mateusz Żukowski zdał przed Komisją Nadzoru Finansowego trzeci (i ostatni) etap tego egzaminu i oczekuje na wpis na listę Doradców Inwestycyjnych. Osoby z licencją zajmują się głównie zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi oraz szeroko pojętym doradztwem inwestycyjnym. Sam egzamin obejmuje 11 działów tematycznych i uznawany jest za niezwykle wymagający.

Mateusz Żukowski studiuje na kierunku finanse i rachunkowość na specjalności inżynieria finansowa. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

pozostałe wiadomości