AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Sukcesy w Miniaturze 4

Zdjęcie ilustracyjne

Ukazała się ostatnia lista rankingowa w konkursie Miniatura 4 organizowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Wśród laureatów znalazło się 11 badaczy z UMK, w tym 2 z naszego Wydziału.

Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego, służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy. Nabór wniosków w konkursie był ciągły i trwał od 1 czerwca do 30 września 2020 r. Laureatami konkursu z afiliacją Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zostały:

  • dr Katarzyna Liczmańska-Kopcewicz za projekt "Inkluzja klientów w proces tworzenia innowacji w zrównoważonych przedsiębiorstwach produkcyjnych" (dofinansowanie na badania wstępne w kwocie 36 531 zł);
  • dr Maria Kola-Bezka za projekt "Współpraca interesariuszy lokalnych w ramach Lokalnych Grup Działania" (dofinansowanie na badania pilotażowe w kwocie 14 080 zł);

Lista wszystkich laureatów z Uniwersytetu dostępna jest tutaj.

pozostałe wiadomości