AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki - rozstrzygnięty

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

Dużym sukcesem absolwentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zakończył się konkurs ogłoszony przez Główny Urząd Statystyczny.

W kategorii: prace magisterskie III nagrodę otrzymał pan Mateusz Jankiewicz za pracę pt. „Analiza przestrzennego zróżnicowania oraz konwergencji poziomu życia w  województwie kujawsko-pomorskim w układzie gmin w latach 2004-2013”, której promotorem była pani prof. UMK dr hab. Elżbieta Szulc. Z kolei II nagrodę w kategorii: prace doktorskie otrzymała pani Karolina Kluth za pracę pt. „Statystyczna i ekonometryczna analiza konwergencji społeczno-gospodarczej państw Unii Europejskiej”, której promotorem była pani prof. dr hab. Magdalena Osińska. Obie prace napisane zostały w Katedrze Ekonometrii i Statystyki. Laureaci odebrali nagrody z rąk Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dr Dominik Rozkruta, podczas konferencji zorganizowanej z okazji 100 GUS, która miała miejsce we Wrocławiu w dniach 26-27 marca 2018 r.

Laureatom i promotorom serdecznie gratulujemy!

Pełny wykaz laureatów znajduje się na tej stronie.

pozostałe wiadomości