AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Nowi doktorzy z dyplomami

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Adam Zakrzewski

18 reprezentantów nowo promowanych doktorów wzięło udział w uroczystościach promocji doktorskich, które 8 maja odbyły się w Collegium Maximum UMK. Wśród nich znalazła się dr Agnieszka Kuś z Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem. 

W ubiegłym roku na UMK doktoraty uzyskało 120 osób. Tradycyjnie ogólnouniwersytecka promocja doktorska ma bardzo uroczystą oprawę – towarzyszy Świętu Uniwersytetu, obchodzonemu 19 lutego, w dniu urodzin Mikołaja Kopernika, patrona uczelni. Ze względu na sytuację pandemiczną tegoroczne wydarzenie miało kameralny charakter (uczestniczyli w nim jedynie reprezentanci poszczególnych dyscyplin, a nie wszyscy doktorzy) i zostało przeprowadzone z zachowaniem obowiązujących procedur sanitarnych.

Promocje doktorskie zostały zorganizowane 8 maja w Collegium Maximum UMK w podziale na grupy dyscyplin, w odpowiednich odstępach czasu, w ograniczonym składzie osobowym oraz z zachowaniem reżimu sanitarnego. W uroczystościach w poszczególnych grupach udział wzięli: rektor UMK, prorektor ds. nauki, prorektor ds. kształcenia, po jednym doktorze reprezentującym dyscyplinę wraz z promotorem, przewodniczący rad dyscyplin i dziekani wydziałów.

Wydziałowa promocja doktorska odbędzie się 28 maja 2021 roku. Więcej informacji wkrótce. 

pozostałe wiadomości