AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Silna reprezentacja WNEiZ w PAN

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

Aż 50 naukowców z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w tym 9 z naszego Wydziału zostało wybranych do komitetów Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2020-2023.

Wśród naukowców z UMK, którzy przez najbliższe lata będą zasiadać w komitetach PAN, znajdują się reprezentanci Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (9), Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych (8), Wydziału Humanistycznego (5), Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych (5), Wydziału Nauk Historycznych (5), Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej (4), Wydziału Chemii (2), Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (2), Wydziału Lekarskiego (2), Wydziału Matematyki i Informatyki (2), Wydziału Farmaceutycznego (1), Wydziału Nauk o Zdrowiu (1), Wydziału Prawa i Administracji (1), Wydziału Sztuk Pięknych (1), Wydziału Teologicznego (1) i Biblioteki Uniwersyteckiej (1).

Z naszego Wydziału są to (według Komitetów):

  • prof. dr hab. Magdalena Osińska (Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN),
  • prof. dr hab. Tadeusz Kufel (Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN),
  • prof. dr hab. Józef Stawicki (Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN),
  • dr hab. Piotr Fiszeder, prof. UMK (Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN),
  • prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś (Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN),
  • dr hab. Maciej Zastempowski, prof. UMK (Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN),
  • dr hab. Jerzy Boehlke, prof. UMK (Komitet Ekonomiczny PAN)
  • prof. dr hab. Zenon Wiśniewski (Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN)
  • prof. dr hab. Leszek Dziawgo (Komitet Nauk o Finansach PAN)

Pełna lista przedstawicieli UMK w komitetach PAN

UMK jest jedną z uczelni najliczniej reprezentowanych w PAN - jest pod tym względem na piątym miejscu wśród uniwersytetów szerokoprofilowych.

Komitety Polskiej Akademii Nauk są krajową reprezentacją różnych środowisk i dyscyplin naukowych. Ich członkowie wybierani są przez środowiska naukowe poszczególnych dziedzin. Poza członkami PAN zasiadają w nich naukowcy z niezwiązanych z Akademią innych instytutów badawczych oraz szkół wyższych, a także przedstawiciele instytucji i organizacji gospodarczych i społecznych. Służą oni jako doradcy w sprawach dotyczących technologii, inżynierii, biologii, medycyny, nauk o Ziemi, nauk społecznych, humanistycznych, rolniczych i ścisłych. Komitety pełnią funkcje ciał doradczych i opiniodawczych. Opracowują stanowiska i ekspertyzy naukowe dla administracji państwowej, pomagają w rozwiązywaniu określonych kwestii naukowych. Opiniują akty normatywne dotyczące nauki, jej zastosowań oraz kształcenia. Zajmują się także upowszechnianiem i wprowadzaniem wyników badań, oraz wspierają rozwój poszczególnych dyscyplin.

pozostałe wiadomości