AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Finanse i rachunkowość z pozytywną oceną PKA

Kolaż zdjęć studentów
fot. Andrzej Romański

19 czerwca 2024 roku Polska Komisja Akredytacyjna (PKA) przyznała pozytywną ocenę programową kierunkowi studiów finanse i rachunkowość, prowadzonemu na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu. 

Decyzja ta jest wynikiem szczegółowej analizy programu nauczania, kadry dydaktycznej, infrastruktury oraz jakości kształcenia, jakie oferuje wydział. Pozytywna ocena PKA to nie tylko dowód na wysoką jakość edukacji, ale także potwierdzenie, że kierunek ten spełnia najwyższe standardy akademickie i rynkowe.

Warto podkreślić, że pozytywna akredytacja to nie tylko prestiż, ale i realne korzyści dla studentów i absolwentów. Oznacza ona, że program studiów został uznany za zgodny z aktualnymi wymogami rynku pracy oraz międzynarodowymi standardami edukacyjnymi. Studenci mogą być pewni, że otrzymują wiedzę i umiejętności, które są wysoko cenione przez pracodawców, a absolwenci mają większe szanse na znalezienie atrakcyjnej pracy w dynamicznie rozwijającej się branży finansowej.

Przyznanie pozytywnej oceny programowej przez Polską Komisję Akredytacyjną to ro rezultat wieloletnich starań naszej kadry dydaktycznej oraz stałego doskonalenia programu studiów, aby jak najlepiej odpowiadał na potrzeby współczesnego rynku pracy mówi dr hab. Jerzy Boehlke,  prof. UMK, dziekan naszego Wydziału.

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK konsekwentnie dąży do podnoszenia standardów kształcenia, wdrażając innowacyjne metody nauczania, rozwijając współpracę z biznesem oraz angażując się w projekty badawcze o międzynarodowym znaczeniu. Pozytywna ocena PKA jest potwierdzeniem, że te działania przynoszą wymierne efekty.

Dla przyszłych studentek i studentów wybór kierunku finanse i rachunkowość na UMK to inwestycja w solidne wykształcenie, które otwiera drzwi do kariery w sektorze finansów, bankowości, rachunkowości i audytu. Decyzja Polskiej Komisji Akredytacyjnej to dodatkowy argument, aby rozważyć właśnie tę uczelnię jako miejsce, gdzie można zdobyć nie tylko wiedzę teoretyczną, ale i praktyczne umiejętności niezbędne na rynku pracy.

 

pozostałe wiadomości