AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Wyniki konkursu Grants4NCUStudents

Zdjęcie ilustracyjne

Na stronie Inicjatywy Doskonałości - Uczelni Badawczej zostały ogłoszone wyniki konkursu Grants4NCUStudents. Wyłoniono 37 laureatów i zespołów badawczych w trzech dziedzinach: Nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, Nauk o życiu oraz Nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych. Autorem jednego z nagrodzonych projektów są pracownicy naszego Wydziału - mgr Tomasz Grodzicki oraz mgr Mateusz Jankiewicz.

Celem konkursu „Grants4NCUStudents” jest wspieranie inicjatyw naukowych studentów i doktorantów, wpisujących się w cztery najważniejsze cele UMK jako uczelni badawczej (4xI@NCU), którymi są: internacjonalizacja, interdyscyplinarność, innowacyjność i integralność. Konkurs skierowany był do studentów UMK, Studenckich Kół Naukowych UMK oraz doktorantów UMK (z wyłączeniem doktorantów będących członkami zespołów w ramach Centrów Doskonałości oraz Emerging Fields).

Ocenę merytoryczną zgłoszeń konkursowych wykonały trzy komisje konkursowe reprezentujące Nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce (HS), Nauki ścisłe, przyrodnicze i techniczne (ST) oraz Nauki o życiu (NZ). Szczegółowe składy komisji konkursowych dostępne są na stronie IDUB.

Do konkursu wpłynęło 37 zgłoszeń do komisji konkursowej HS, 38 zgłoszeń do komisji ST oraz 26 zgłoszeń do komisji konkursowej NZ (razem 101 wniosków spełniających, w tym dwa niespełniające wymagań formalnych). Wszystkie wnioski zostały poddane ocenie merytorycznej przez właściwe rady naukowe dziedzin nauki.

W wyniku przeprowadzonych ocen indywidualnych sporządzona została lista laureatów pierwszego konkursu „Inicjatywa Doskonałości – Grants4NCUstudents”, która jest dostępna na stronie Inicjatywy Doskonałości - Uczelni Badawczej.

pozostałe wiadomości