AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Ekonomii i Gospodarce im. Profesora Kazimierza Sokołowskiego rozstrzygnięty

Zdjęcie ilustracyjne
Uczestnicy w trakcie rozwiązywania konkursowych zadań fot. Mariusz Lewandowski

Zamy już wyniki XXII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ekonomii i Gospodarce im. Profesora Kazimierza Sokołowskiego. 

Wśród dziesięciu laureatów konkursu znaleźli się uczniowie:

  • VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
  • V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Toruniu,
  • Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu,
  • Zespołu Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Ełku,
  • Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy,
  • Zespołu Szkół /Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego/ im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce.

Laureatom serdecznie gratulujemy! 

Na podstawie Uchwały Nr 66 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 17 kwietnia 2018 r. (zmienionej Uchwałą Nr 33 Senatu UMK z dnia 26 marca 2019 r.) Laureatom Konkursu przysługują uprawnienia w postaci maksymalnej liczby punktów z postępowania kwalifikacyjnego na kierunki: ekonomia, matematyka i ekonomia, finanse i rachunkowość, komunikacja
i psychologia w biznesie, logistyka, zarządzanie, management – studia anglojęzyczne, prowadzone na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK (uprawnienie to przysługuje przez trzy lata od roku uzyskania świadectwa dojrzałości).
 

Konkurs odbył się w dniu 6 grudnia 2019 r. Uczestniczyło w nim 128 uczniów reprezentujących 21 szkół średnich z województw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego. Kolejna edycja konkursu planowana jest na grudzień 2020 r. Koordynatorem konkursu jest dr Maria Kola-Bezka.

Dokumenty do pobrania:

pozostałe wiadomości