AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Nowy kierunek studiów: gospodarka cyfrowa

Student siedzący w sali audytoryjnej ze wzrokiem skierowanym do obiektywu. W tle inni uczestnicy wykładu. Zdjęcie dekoracyjne.
Rekrutacja rozpocznie się 5 czerwca. Aby wziąć w niej udział należy założyć konto w systemie IRK (irk.umk.pl) oraz dopełnić niezbędnych formalności. fot. Andrzej Romański

Od nowego roku akademickiego rozpoczniemy kształcenie na nowym kierunku studiów I stopnia: gospodarce cyfrowej. To odpowiedź na trendy rynkowe i rosnące zapotrzebowanie na ekspertki i ekspertów z zakresu szeroko pojętego wykorzystania nowoczesnych technologii IT do efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Współcześnie jednym z najszybciej rozwijających się sektorów biznesowych jest gospodarka cyfrowa, która opiera się na wykorzystaniu nowoczesnych technologii IT do efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej. Kluczowymi wyzwaniami w tej dziedzinie są: wdrażanie procesów transformacji cyfrowej, tworzenie oraz wprowadzanie na rynek innowacyjnych rozwiązań opartych na technologiach cyfrowych, a także wykorzystywanie danych do podejmowania decyzji na podstawie uzyskanej z nich wiedzy.

Kierunek gospodarka cyfrowa pozwoli studentom aktywnie uczestniczyć w rozwoju tego sektora, wykorzystywać kreatywność oraz rozwijać kompetencje cyfrowe w celu osiągnięcia sukcesu, zarówno w ramach kariery w korporacjach, jak i przy tworzeniu swoich startupów. E-commerce, FinTech, data science, big data, smart industry, marketing cyfrowy i wiele innych aspektów gospodarki cyfrowej czekają na Ciebie!

Dlaczego warto studiować gospodarkę cyfrową na UMK?

Gospodarka cyfrowa to innowacyjny i unikalny w skali kraju kierunek studiów, który łączy osiągnięcia naukowe oraz doświadczenia dydaktyczne pracowników UMK w Toruniu z wiedzą i kompetencjami praktyków biznesu, aktywnie współpracujących przy tworzeniu programu studiów oraz uczestniczących w procesie nauczania. Ich szerokie kompetencje umożliwiły stworzenie tego interdyscyplinarnego kierunku, prezentującego aktualną i potrzebną na rynku pracy wiedzę z zakresu finansów, ekonomii, technologii IT, nowoczesnych metod analizy danych oraz marketingu.

UMK w Toruniu należy do elity 10 badawczych uczelni w Polsce oraz do konsorcjum Young Universities for the Future of Europe. Na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu działa Centrum Gospodarki Cyfrowej i Finansów, specjalizujące się w badaniach nad gospodarką cyfrową w skali ogólnoeuropejskiej. Wysoką jakość studiów na WNEiZ gwarantuje wykwalifikowana kadra oraz bardzo dobre warunki lokalowe. Potwierdzeniem tego są wyróżniające oceny prowadzonych kierunków, nadane przez Polską Komisję Akredytacyjną. Wydział uzyskał międzynarodową akredytację AACSB, co umieszcza go w elitarnym gronie 5% najlepszych szkół biznesowych na świecie, a każdy absolwent WNEiZ otrzymuje rozpoznawalny przez pracodawców na całym świecie certyfikat AACSB wraz z dyplomem.

Nasi studenci mają możliwość zdobycia doświadczenia w licznych organizacjach studenckich, kołach naukowych oraz podczas praktyk zawodowych w wielu krajowych i międzynarodowych firmach. Mają także szansę podjęcia studiów w uczelniach partnerskich za granicą. Niewątpliwym atutem studiowania na UMK jest położenie w Toruniu – pięknym mieście, znanym z wielu atrakcji dla studentów.

W zależności od zainteresowań studentów, na kierunku Gospodarka cyfrowa oferujemy (od drugiego roku studiów) dwie specjalności:

 • Innowacje cyfrowe w biznesie i FinTech 
 • Data Science w biznesie

Co po studiach?

Zdobyta wiedza i umiejętności będą przydatne w nowoczesnych przedsiębiorstwach z każdej branży, które są otwarte na wdrażanie nowych technologii, a także przygotują absolwentów do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Instytucje, wskazujące na zapotrzebowanie na kompetencje absolwentów kierunku Gospodarka cyfrowa, to przede wszystkim:

 • Instytucje finansowe, w tym sektor bankowy;
 • Firmy i platformy dostarczające usługi cyfrowe;
 • Firmy IT działające na rzecz sektora finansowego;
 • Centra badawcze i analityczne, huby technologiczne;
 • Firmy konsultingowe;
 • Platformy e-commerce i m-commerce;
 • Centra przetwarzania danych;
 • Startupy FinTech;
 • Instytucje nadzoru i bank centralny.

Analiza rynku pracy wskazuje na wiele stanowisk dla absolwentów kierunku Gospodarka cyfrowa, takich jak:

 • Ekspert ds. strategii i transformacji cyfrowej,
 • Menedżer / Specjalista ds. innowacji i rozwoju biznesu,
 • Specjalista ds. User Experience,
 • Menedżer projektów,
 • Analityk biznesowy (ds. badań rynkowych, prognozowania, wsparcia sprzedaży itp.),
 • Analityk Business Intelligence,
 • Specjalista ds. raportów i analiz.

Kierunek gospodarka cyfrowa będzie prowadzony w języku polskim (dla obywateli Polski i osób posługujących się komunikatywnie językiem polskim) oraz w języku angielskim (dla studentów obcokrajowców). Rekrutacja przez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów rozpocznie się 5 czerwca. 

pozostałe wiadomości