AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Nagrodzone za najlepsze prace z rachunkowości

3 osoby: w środku męzczyzna, po bokach 2 kobiety, trzymające w rękach nagrodzone prace.
Na zdjęciu dr Anna Olewnik-Dejewska oraz mgr Klaudia Zajączkowska fot. Nadesłane

Dr Anna Olewnik-Dejewska z Katedry Rachunkowości Finansowej została nagrodzona w LV edycji konkursu na najlepsze prace i opracowania z dziedziny rachunkowości Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Dr Anna Olewnik-Dejewska uzyskała stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauk o ekonomii i finansach w 2023 roku. Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika prowadzi zajęcia z zakresu rachunkowości oraz standardów sprawozdawczości finansowej. Jest autorką licznych publikacji naukowych, w tym prac na temat rachunkowości dóbr wilanowskich i bilansów majątków hrabiego Adama Branickiego. Za swoje osiągnięcia dydaktyczne została nagrodzona przez Dziekana WNEiZ UMK. Od 2018 roku pracuje na stanowisku asystenta biegłego rewidenta, uczestnicząc w badaniach sprawozdań finansowych przedsiębiorstw z sektora MSP.

Kapituła Konkursu Rady Naukowej  Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, w wyniku przeprowadzonej  podwójnej recenzji nagrodziła także pracę magisterską mgr Klaudii Zajączkowskiej pt. "Wpływ wprowadzenia Polskiego Ładu na: branżę księgową, wysokość obciążeń publicznoprawnych polskich przedsiębiorców i poziom dochodów podatkowych budżetu państwa".

pozostałe wiadomości