AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

XXI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ekonomii i Gospodarce im. Profesora Kazimierza Sokołowskiego rozstrzygnięta

Zdjęcie ilustracyjne
Uczestnicy XXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ekonomii i Gospodarce im. Profesora Kazimierza Sokołowskiego na chwilę przed rozpoczęciem testu. fot. Mariusz Lewandowski

Znamy już wyniki XXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ekonomii i Gospodarce im. Profesora Kazimierza Sokołowskiego. 

Wśród dziesięciu laureatów konkursu znaleźli się uczniowie:

  • IV Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu,
  • Zespołu Szkół nr 10 /X Liceum Ogólnokształcące/ im. prof. Stefana Banacha w Toruniu,
  • I Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Żninie,
  • Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy,
  • I Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Bydgoszczy,
  • V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Toruniu,
  • Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu.

Laureatom serdecznie gratulujemy!

Na podstawie Uchwały Nr 66 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 17 kwietnia 2018 r. Laureatom Konkursu przysługują uprawnienia w postaci maksymalnej liczby punktów z postępowania kwalifikacyjnego na kierunki: ekonomia, matematyka i ekonomia, finanse i rachunkowość, komunikacja i psychologia w biznesie, logistyka, zarządzanie, management – studia anglojęzyczne, prowadzone na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK (uprawnienie to przysługuje przez trzy lata od roku uzyskania świadectwa dojrzałości).

Konkurs odbył się w dniu 7 grudnia 2018 r. Uczestniczyło w nim 191 uczniów reprezentujących 26 szkół średnich z województw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego. Kolejna edycja konkursu planowana jest na grudzień 2019 r. Koordynatorem konkursu jest dr Maria Kola-Bezka.

           

pozostałe wiadomości