AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Inauguracja roku akademickiego dla studentów niestacjonarnych

Zdjęcie ilustracyjne
Rozpoczęcie roku akademickiego 2018/2019 dla studentów studiów stacjonarnych - 01.10.2018. fot. Mariusz Lewandowski

Inauguracja Roku Akademickiego dla studentów studiów niestacjonarnych WNEiZ odbędzie się w dniu 27 października 2018 o godz. 8.00 w Auli Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, przy ulicy Gagarina 13a. Podczas wydarzenia odbędzie się uroczysta immatrykulacja studentów I roku. 

Po inauguracji odbędzie się spotkanie organizacyjne z Prodziekanem ds. Studentów dr R. Lorenczewskim i przedstawicielami Samorządu Studenckiego oraz przeprowadzone zostanie podstawowe szkolenie z Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (w tym rejestracji na zajęcia).

Następnie odbędzie się wykład inauguracyjny.

Obecność na inauguracji i we wszystkich spotkaniach oraz wykładzie dla studentów I roku jest obowiązkowa.

W dniu 27.10.2018 r. do godz. 14.00 w Dziekanacie WNEiZ nowoprzyjęci studenci będą mogli odebrać legitymację studencką oraz pozostałe dokumenty. Porządek wydawania dokumentów:

  • zarządzanie I stopnia oraz logistyka I stopnia - dr Iwona Salejko-Szyszczak, p. 41
  • komunikacja i psychologia w biznesie oraz zarządzanie II stopnia - mgr Beata Kozłowska, p. 45A
  • finanse i rachunkowość I i II stopnia - mgr Renata Talacha, p. 21

Prosimy o niezwłoczne założenie konta w systemie UMK pod tym linkiem. Numery albumów znajdują się w systemie IRK w zakładce "Wykształcenie" oraz zostały przekazane w zaproszeniach na Inaugurację.

Plan zajęć dostępny jest w zakładce "Student" na stronie Wydziału. 

Numer konta do dokonywania opłat czesnego za studia, dostępny po zalogowaniu do systemu USOSweb. 

Uwaga! Na tej stronie widzisz numery kont bankowych, na które powinieneś wpłacać należności na rzecz uczelni. Każdy student ma własny wirtualny numer subkonta w ramach konta uczelnianego, dzięki czemu uczelnia otrzymawszy wpłatę na to konto może rozpoznać od kogo wpłata pochodzi i dokonać rozliczenia wpłaty z należnością. Możesz mieć wiele kont wirtualnych. Poszczególne wpłaty należy dokonywać na właściwe konto. W przypadku gdy na stronie należności nierozliczonych dla jednej należności widnieje więcej niż jeden numer konta wirtualnego, należy wybrać odpowiedni, zgodnie z opisem w tabelce. W razie wątpliwości należy skontaktować się z dziekanatem jednostki, na rzecz której naliczona została należność. Nie udostępniaj numeru swojego konta wirtualnego innym studentom, każdy z Was ma inny numer, na który powinien wpłacać należności na rzecz uczelni.

 

 

pozostałe wiadomości