AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Z tytułem profesora

Zdjęcie ilustracyjne
prof. dr hab. Maciej Zastempowski fot. Andrzej Romański

Prof. dr hab. Maciej Zastempowski, Prodziekan ds. Nauki naszego Wydziału znalazł się w gronie 10 pracowników UMK, którzy niedawno otrzymali nominację profesorską. 

Prof. dr hab. Maciej Zastempowski (ur. 1974) jest ekonomistą, specjalizującym się w naukach o zarządzaniu i jakości. Studia ukończył na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, z którym związany jest nieprzerwalnie od 1998 roku, pracując kolejno na etatach asystenta stażysty, asystenta, adiunkta i profesora UMK. Pracę doktorską poświęconą zagadnieniom funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw obronił w 2004 roku. W 2011 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy poświęconej sposobom budowy potencjału innowacyjnego polskich małych i średnich przedsiębiorstw. Na UMK ukończył również Podyplomowe Studia Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa. Od 2013 roku kieruje Katedrą Zarządzania Przedsiębiorstwem. Kierownik i członek zespołów naukowo-badawczych realizujących projekty finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i Unię Europejską. W latach 2015-2019 członek Zespołu Ekspertów Narodowego Centrum Nauki. Członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarzadzania Polskiej Akademii Nauk (od 2016 r.) oraz polskich i zagranicznych stowarzyszeń naukowych. Wypromował blisko dwustu studentów Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK oraz czterech doktorów nauk ekonomicznych. Od 2016 roku pełni funkcję Prodziekana ds. Nauki na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki zarządzania innowacyjnością współczesnych przedsiębiorstw, szczególnie małych i średnich. Od lat związany jest z nurtem określanym jako szkoła zasobowa, w którym realizował liczne krajowe i międzynarodowe projekty badawcze. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych z tego zakresu.

pozostałe wiadomości