AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Po IV Kopernikańskim Sympozjum Młodych Naukowców

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

W dniach 23 - 24.04.2018 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK odbyło się IV Kopernikańskie Sympozjum Młodych Naukowców poświęcone tematyce wyzwań i zagrożeń stojących przez współczesnym zarządzaniem.

Sympozjum rokrocznie organizowane jest przez pracowników i doktorantów Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem. Wydarzenie objęte zostało patronatem Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego o. w Toruniu oraz Instytutu Badań Gospodarczych.

Po raz pierwszy, ze względu na dużą liczbę uczestników KSMN trwało dwa dni. Otrzymaliśmy zgłoszenia od 75 osób, które reprezentowały aż 30 różnych ośrodków naukowych w Polsce i instytucji badawczych. W czasie uroczystego otwarcia konferencji, zgromadzonych gości powitali Pan Prodziekan ds. Nauki prof. UMK, dr hab. Maciej Zastempowski i Pani Prodziekan ds. Współpracy z Zagranicą i Rozwoju prof. UMK, dr hab. Aldona Glińska-Neweś.

W czasie dwudniowego Sympozjum odbyło się łącznie siedem sesji plenarnych poświęconych tematyce: zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania ryzykiem, obsługi logistycznej klientów, zarządzania marketingowego, kształcenia i zaufania społecznego, współpracy strategicznej jednostek gospodarczych oraz stosowanych metod i narzędzi zarządzania. Prelegenci oprócz możliwości wymiany poglądów i nawiązania nowych relacji naukowych, wzięli udział w zwiedzaniu najważniejszych miejsc w Torunia oraz degustacji regionalnych wyrobów.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture.