AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Recenzja monografii pracowników naszego Wydziału

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

W numerze 3/2021 czasopisma EKONOMISTA ukazała się recenzja monografii Economic Miracles in the European Economies pod redakcją Magdaleny Osińskiej, napisana przez profesora Andrzeja Cieślika z Uniwersytetu Warszawskiego.

Omawiana monografia wydana przez Springer w 2019 r. jako efekt projektu badawczego finansowanego przez NCN, została w większości napisana przez pracowników naszego Wydziału w osobach: prof. Magdalena Osińska, prof. Jerzy Boehlke, dr Marcin Fałdziński i mgr Maciej Gałecki. Autorką jednego rozdziału jest również dr Małgorzata Szczepaniak. Pozostali autorzy pochodzą z Complutense University of Madrid, University of Illinois, Chicago i City University, New York.

Recenzja dostępna jest na stronie internetowej PTE. 

pozostałe wiadomości